Page 19 - Lotimo se pridelovanja semen
P. 19

19
imenujemo kulturne rastline, lahko razvil tako, da jim je v njihovem razvoju omogočil eno stopnjo več. To je bistveno dejstvo. Tako kot lahko za rastlino rečemo, da lahko živi samo, če vedno raste, moramo reči, da ima vse življenje svoj smisel samo, če se razvija. Kot pomeni, da bo rastlina umrla, če ne raste, je odsotnost razvoja na področju živega nazadovanje. Človek mora za svoj razvoj skrbeti sam. Dolžan pa je tudi pomagati naravi, da se bo razvijala naprej. Narava potrebuje človekovo pomoč.
Ljudje, ki so te naše kulturne rastline tako rekoč pred tisočletji razvili, so imeli še čisto drugačne uvide v življenje rastlin, živali in človeka. Teh sposobnosti mi danes nimamo več. Zato pa smo razvili druge sposobnosti. Tako dolgo pa, dokler človek nima resničnega razumevanja za to, kaj življenje v bistvu je, je zelo pomembno, da dragocenosti kulturnih rastlin ne zanemarimo in da ne dovolimo, da jih izgubimo. Rekla bi, da je najprej naša naloga, da jih poskušamo v hvaležnosti in spoštovanju ohranjati.
V resnici pa je naša naloga ta, da tem rastlinam omogočimo nadaljnji razvoj in da sami znanje in razumevanje za to, kar življenje je, na novo razvijemo in pridobimo. Narava to potrebuje. Ne moremo samo ugotoviti: narava je temelj, brez katerega mi na zemlji ne moremo živeti. Mi moramo zaradi zemlje, mi moramo zaradi rastlin, mi moramo zaradi živali tudi skrbeti za to, da se vse lahko razvija naprej. Te tako lepe divje rastline, ki tako bogato okrog nas cvetijo, niso doživele tega razvoja. Če jih točneje spoznamo, so v bistvu specialisti svoje lokacije in specialisti pri določenih lastnostih tvorbe substanc. Mnoge od naših zdravilnih rastlin so taki specialisti in če na lastnostih divjih rastlin, ki sem jih ravnokar omenila, merimo lastnostih naših kulturnih rastlin, moramo reči, da so kulturne rastline zelo univerzalne, torej tudi še sposobne, da se oblikujejo naprej. Če človek resnično spozna moderne metode žlahtnjenja, opazi, da moderne metode žlahtnjenja to sposobnost nadaljnjega razvoja pri rastlinah ignorirajo in poskušajo iz naših kulturnih rastlin narediti posebne vrste specialiste. Na žalost ni dovolj časa, da bi se o tem še več pogovarjali. Verjamete pa mi to, kar sem lahko povedala. Vse to sem na žalost lahko sama videla.
Kaj pa lahko proti temu naredi v današnjem času posameznik? Prispeva lahko to, da za sebe in za svoje okolje s kar največjo skrbnostjo prideluje seme sam in se sam nenehno trudi in izgrajuje svoje, za to potrebno znanje. Seveda pa je treba spodbujati in podpirati tudi nove iniciative, ki iščejo za pridobivanja semena drugačne in nove poti, kot so tiste, ki jih poznamo danes. Pozorno moramo spremljati razvoj novih sort, nove poizkuse, razvoj, ki je na tem področju v toku. In moramo biti tudi pripravljeni pridelovati nove rastline, četudi po količini pridelka niso primerljive z modernimi hibridi. Na ta način lahko zelo veliko prispevamo k temu, da ostanejo naše kulturne rastline v živem toku razvoja. Sploh je to način, da omogočimo našim kulturnim rastlinam, da bodo lahko oblikovale plodove, ki bodo človeku temelj njegovega nadaljnjega razvoja.
S tem želim zaključiti.
19


   16   17   18   19   20