Page 2 - LJUBEZEN JE TKALKA MED KOZMOSOM IN ZEMLJO
P. 2

sistematično uničuje in ustvarja pogoje za pojav novih bolezni kot imunske bolezni, rak, bolezni presnove, sterilnost, alergije...Še več, postavlja se v službo trženja zdravil proti namenoma konstruiranim virusom.
Prevzemanje skrbi za lastno preskrbo s hrano in semeni, s tem pa prevzemanje odgovornosti za svoje zdravje, je postalo nujno potrebno in ne trpi nobenega odloga več.
Biti kmet pa še ni varnost. Za bodočnost potrebujemo kmeta, ki bo od trgovine neodvisen, ki ima sam vso pestrost semen in svoje živali. Kmeta, ki zna rastlinam, s tem pa tudi živalim in sebi, pomagati še bolje, kot so znali naši na trajnostno kmetijstvo naravnani predniki.
V člankih o biodinamiki, ste spoznali metodo, ki kmetovanje v bodočnosti brez kemije omogoča. Poznati to metodo in obvladati praktično znanje za njeno izvajanje, utegne biti danes zelo pomembno.
Naj prispevke o biodinamiki končam s spodbudo, da skušate na globalen razvoj odgovoriti z dejanjem zagotavljanja lastne varnosti tako, da čimprej pridobite toliko zemlje, da oskrba z zelenjavo in kruhom iz trgovine ne bo več potrebna - in da se pridelovanja takoj lotite.
Vidimo, da je uničenju v zadnjih desetletjih botrovala nenasitna sebičnost. Tudi pri odločitvi za preskrbo iz svoje kmetije je sebičnost slaba popotnica. Če hočemo, da bo delo plodno, se ga moramo lotiti zaradi odgovornosti do Zemlje, do rastlin, do živali in do naših otrok. Rastline rastejo in uspevajo iz sil kozmosa in sil Zemlje. In Steiner pravi, da je tkalka, torej povezovalec med temi silami človekova aktivna ljubezen. Jo bomo kljub vsej temi le zmogli?


   1   2