Page 1 - LJUBEZEN JE TKALKA MED KOZMOSOM IN ZEMLJO
P. 1

LJUBEZEN JE TKALKA MED KOZMOSOM IN ZEMLJO
Stojimo pred velikimi izzivi.
V filmu o nevarnostih genske tehnike ugotavlja znanstvenik Terje Traavik, da dela 95 % znanstvenikov za industrijo.Če se slovenski strokovnjaki iz področja medicine in kmetijstva udeležujejo mednarodnih kongresov in jemljejo zares, kar objavljajo znanstvene revije, so očitno slepi za dejstvo, da niti strokovni kongresi niti znanstvene revije niso priložnost za seznanjanje z dognanji znanosti, temveč s tem, kar bi industrija rada tržila. Znanstveniki v službi industrije prodajajo svoje ime in ugled in služijo zavajanju stroke; ta, kot podaljšana roka, služi uresničevanju zamisli korporacij v okolju, kjer deluje.
Vse kaže, da ideje o zaroti korporacij in njihovih lastnikov proti človeštvu ne smemo odrivati na stran.
Brez korupcije in zavajanja stroke, bi vse zamisli uničenja ostale neuresničljive. Ker medicinska in kmetijska stroka nista prepoznali ali nista hoteli prepoznati kaj je resno znanstveno delo in kaj je reklama proizvajalcev, in ne oziraje se na alarmantno slabšanje stanja v medicini in kmetijstvu pot zablode slepo nadaljujeta, je grožnja korporacij z njihovo pomočjo danes uresničljiva.
Kmetijstvo planeta je speljano v slepo ulico. V Sloveniji smo iz popolne samopreskrbe padli v skoraj popolno odvisnost od hrane iz tujine. Lastnih semen, ki bi jih lahko od pridelka vedno znova kot včasih spet sejali, tako rekoč nimamo. Kmet, največji zastrupljevalec planeta, po nasvetu zapeljane stroke ne zastruplja le zemlje, temveč sistematično uničuje zdravje rastlin, živali in človeka.
Zavedena medicina za resnične razloge bolezni dozdevno slepa, z obveznimi nesmiselnimi in škodljivimi cepljenji in zdravili, ki odpravljajo le simptome, imunski sistem in zdravje ljudi


   1   2