Page 4 - KAKO SE PREHRANJUJEMO
P. 4

Fiziki označujejo energijo kot nakopičeno delo ali zmožnost za delo. Ne gre torej za substance, ki se jih da materialno določiti, tudi ne za silo, ampak za popolnoma drugačno, duhovno stanje. Einsten je s svojo relativnostno teorijo dokazal, da se lahko energija pod določenimi pogoji spremeni v maso, se torej materializira. Duhovno se torej lahko pretvori v materialno. Tu na zemlji potrebuje energija materialnega nosilca, to pomeni, da je vezana na substanco. Tako je zemeljski plin ali premog nosilec neke energije. Tudi svetloba nosi energijo. Pri rastlinah lahko opazujemo, kako se pri asimilaciji svetlobna energija sonca pretvori v substanco. Bircher-Benner je v zvezi s tem pri rastlinski prehrani govoril o sončni energiji. Ta pretvorjena energija je prisotna v snovi, v materiji. S pomočjo biokemičnega procesa se del lahko zopet sprosti. Energija, pridobljena z glikolizo, je osvobojena preobražena sončna svetloba, ki deluje v človeškem organizmu.
Oglejmo si sedaj proces celičnega dihanja. Do procesa osvobajanja energije, osvoboditve pridobljene sončne energije, pride tekom verige celičnega dihanja v okviru t.i. citratnega ciklusa. Tu se preobrazijo posamezne snovi – skoraj vse kisline ali njihove soli. V ta ciklus vstopa tudi piruvat, končna substanca že omenjene glikolize. Skozi ciklus celičnega dihanja gredo vse snovi, ki razgrajene do elementarnih molekul in individualizirane v tekočem mediju krvi, pridejo v celice. S to nadaljnjo preobrazbo snovi se sprosti vodik, ki se veže na encime in napreduje dalje po stopnjah. Pri stimulaciji presnove pa igrajo odločilno vlogo kot sestavni deli molekul encimov mnoge kovine, kot so na primer baker in železo. Pri koncu te preobrazbe, podobne stopnicam (kaskadam) reke, ki teče navzdol proti morju, nastopi še kisik, ki je iz pljuč absorbiran v kri in od tam v celice. Kisik se z vodikom poveže v vodo in s tem se iz substanc, ki so vstopile v reakcijo, sprosti ogromna količina energije. Pri vsem tem imamo opravka, kot že omenjeno, s preobrazbo v celico že asimiliranih snovi, zato lahko rečemo, da tako znova pridobivamo »svetlobno energijo«.


   2   3   4   5   6