KAKO SE PREHRANJUJEMO
P. 1

KAKO SE PREHRANJUJEMO
Ko začne rastlina kaliti, se začne postopoma prebujati življenje, ki počiva v semenu. Nastajati začnejo snovi, kot so,denimo, sladkor ali vitamini. Kal počasi raste proti svetlobi. Pri tem se seme, iz katerega požene nova rastlina, polagoma zmanjšuje in se vključi v novi organizem. Vsako nastajajoče življenje se tako najprej sooči z neke vrste uničenjem. Začne se pri kaljenju. Urejene strukture razpadejo, da bi se tvorile nove. Pred vsakim novim začetkom je neke vrste razkroj, nakakšen kaos.
Kaj pa povzroča rast? Seme začne kaliti, ko začnejo nanj delovati elementi voda, zemlja in toplota. Zemljo, tla, nekaj časa nadomešča vlažnost. Elementi v mirujočem semenu prebudijo dejavne sile življenja, eterske sile, ki spodbudijo snovi iz mirovanja v gibanje. Te ustvarjalne sile nosijo v sebi nalogo zavesti. Sporočilo ustvarjalne zavesti se naprimer lahko glasi: »Ustvari pšenični klas.« Taka zapoved ima veliko moč in zmore premagati celo ovire pri rasti, kot so asfaltna prevleka ali majhno kamenje.
Če človek take kali jé , sprejema vase tako sestavine, kot so beljakovine ali vitamini, kot tudi njihove ustvarjalne sile. Te sile si vedno, tudi v človeških prebavilih, prizadevajo delovati v skladu s svojo naravo. In tu nastopi človekova prebava. Človek mora sprejeti vase hrano, kot tudi ustvarjalne sile, ki so mu v začetku tuje. Njihove informacije ga ne smejo ovirati ali slabiti. Zato mora prebava omogočiti spremembo hrane tudi na subtilnejši, eterski ravni in nevtraliziranje človeku tujih ustvarjalnih sil, da bi telo lahko potem izkoristilo produkte razgradnje hrane. Kako bi bilo, če človek teh tujih ustvarjalnih sil ne bi uničil? Zapoved »ustvari pšenično rastlino« je za človeka nekoristen, da, celo škodljiv. Zato te sile v človeku ne smejo delovati na tak način. Naloga prebave je uničiti jih. Razgrajevalno delo krepi človekove eterske sile. Kolikor močnejše so tuje ustvarjalne sile v hrani, toliko bolj intenzivno je razgrajevalno delo in, posledično, toliko bolj


   1   2   3   4   5