KOMPOST JE NAŠ ZAKLAD
P. 1

KOMPOST JE NAŠ ZAKLAD
Kompost, ki ga potresemo po naših njivah in vrtovih jeseni, bodo mikroorganizmi do pomladi premešali z drugo zemljo v kompleks gline in humusa, ki zagotavlja zdravo in stabilno rast naših rastlin. Vsebnost humusa v tleh se bo iz leta v leto povečevala. Če kompost potresemo po zemlji spomladi, vsebnost humusa z leti ne raste, rastline pa so zaradi hitre rasti občutljive.
Jesen je tudi čas, ko zlagamo in prepriramo naše nove kompostne kupe. Biodinamiki posvečamo negi kompostov posebno pozornost.
Zakaj kompost? Če gnojimo s kompostom, rastlinam ne ponudimo le snovi, ki jih v kompostu z analizo najdemo. Kompostiramo organske substance, gnoj, ostanke rastlin ali lesa, torej snovi, ki so pred tem smele služiti izgradnji in ohranjanju življenja, imajo izkušnjo povišanja iz mineralnega v sfero živega in v katerih so energije življenja še prisotne. Rastline so živa bitja. Kalijo, rastejo, doživijo čas cvetenja in čas smrti, ko razen semena razpadejo. Kar je živega lahko res prehranjujemo samo z živim. Kar ni prežeto z življenjem, pripada sferi mrtvega. Umetna oz. mineralna gnojila, za gnojenje niso primerna. Iz substanc grajena postava rastline se sicer veča, energij zdravja in reproduktivnih energij pa rastlini manjka. Z mineralnimi gnojili usmerimo rastline na pot degeneracije in smrti.
Kompost iz gnoja ne prežemajo le energije življenja ki so gradile rastlino, temveč tudi energije duševnosti, ki je prevevala žival. Substance gnoja imajo izkušnjo služenja še višjemu principu življenja, organizmu, ki ima sposobnost čutenja. Zahtevne kulturne rastline se brez te kvalitete ne morejo dobro razviti.
Gnojenje s komposti je za zdravje rastlin in vseh bitij, ki se z rastlinami prehranjujejo, ključnega pomena.
Kaj lahko kompostiramo?


   1   2   3