KOPRIVA JE SVETOVNA, NEVERJETNO VELIKO ZNA,...
P. 1

KOPRIVA JE SVETOVNA, NEVERJETNO VELIKO ZNA...
»Kopriva je svetovna, neverjetno veliko zna... Človeku bi pravzaprav morala rasti okrog srca, saj je v naravi zunaj v svojem veličastnem notranjem delovanju, svoji notranji organizaciji pravzaprav podobna tistemu, kar je v človeškem organizmu srce..« pravi Rudolf Steiner, ko pri biološko dinamičnih preparatih govori o koprivi.
Preparat iz velike pekoče koprive zastopa v biodinamiki naše Sonce in ima pri prepariranju kompostov vedno svoje mesto v sredini. Koprivov preparat ureja procese železa in v svojem delovanju podpira delovanje preparatov iz rmana in kamilice. Gnoju daje sposobnost, da s snovmi in silami dobro gospodari in se prilagodi vsakokratni kulturi.
Karakeristika živih organizmov niso snovi, temveč procesi v katerih opravljajo snovi določene naloge. Življenje snovi za to delo iz okolja sprejema in jih »utrujene« spet iz nalog odpušča. »Ureja procese železa« je torej pojem skrbi za red v procesih živega. Kar tako zmore na primer preparat iz velike pekoče koprive, je neskončno več, kot si s svojim znanjem danes predstavlja s svojim snovnim poseganjem v pridelovanje hrane naša stroka ali znanost za njo.
Izdelovanje praparata 504 kot ta preparat še imenujemo, je pri tem zelo preprosto. Na dan, ko iz kozmosa preko planetov dobimo na Zemljo največ svetlobnega etra, popularno pravimo da je dan za cvet, porežemo ves nadzemeljski del velike pekoče koprive. Rastlina lahko že cveti in se pripravlja na oblikovanje prvih semen. Ko oveni, jo v svežnju in v jutasti vreči, morda pa grobo narezano in v velikem glinenem cevetličnem loncu, zakopljemo v zemljo. Jama naj bo približno 60 cm globoka, koprive v jami pa obdane z nekaj šote. Preparat je zrel, ko doživi v zemlji vse obraze Sonca enega leta. Po enem letu jo izkopljemo, po potrebi osušimo in spravimo v glineni posodi v našo zakladnico, skrinjo za


   1   2   3