Page 9 - KAJ NAS V RESNICI PREHRANJUJE
P. 9

so skrajno slabe. Pomembno je vedeti, da tisti, ki so bolni in ljudje, ki imajo z zdravjem težave ter otroci, nujno potrebujejo zdravo hrano. Sam sem privrženec principa samoregulacije. Zdrav organizem veliko prenese in kljub temu lahko ostane zdrav, bolje pa je, da ne jemo karkoli. Bistveno pri organizmih pa je, da ohranijo sposobnost samoregulacije.
Z našimi elektrokemičnimi metodami stanje živil na takšen način lahko merimo. Merimo tudi Ph vrednosti. To je ravnotežje med kislinami in lugi, ki v prvi liniji pove nekaj o stanju okolja. Toda o določenem okolju moramo vedeti več. Bernard, raziskovalec okolja, je zastopal stališče: mikrob ni nič, pomembno je okolje. Če je okolje zdravo, je lahko veliko mikrobov, ki nič ne škodijo. Tako je argumentiral svoje nasprotovanje proti pristašem Pasteurja. Pasteur je menil:"Klice, bacile moramo uničiti (pasterizirati, sterilizirati), potem ni nevarnosti okužbe".
Eden od elementov, ki jih merimo, je torej Ph vrednost. Merimo pa tudi redoks potencial, pri čemer pomeni nižja številka večjo kvaliteto živil. Elektro kemično to pomeni, da imajo živila z nižjimi vrednostmi več elektronov, ki še niso oksidirani, se pravi, ki jih človek še lahko porabi kot energijo. To imenujemo Rh vrednost. Ta formalno odgovarja Ph-ju. Rh je logaritmični dekadični izraz za dejavnost elektronov, Ph pa govori o aktivnosti protonov. Rh vrednost torej odločilno vpliva kot faktor okolja. Merimo pa tudi upor. Električni upor nam kaže, kako zdravo je živilo ali sok. Čim večji je upor, tem bolj je zdrav organizem. Izraženo drugače; mlad in zelo voden organizem ali star in degeneriran organizem nista več v stanju nuditi upor. Torej se lahko principielno reče, ne glede na to, ali imamo pred sabo zelenjavo ali sadje, če sta v optimalnem stanju za uživanje, torej v pravi stopnji zrelosti, potem imata v tem smislu tudi največji upor.
Te tri izmerjene vrednosti vzamemo skupaj in jih uporabimo v indeks formuli za izračun P vrednosti. P vrednost ima dimenzijo mikrovata. Ta elektrokemični sistem je razvil znamenit raziskovalec okolja iz Francije, Vanson. Ugotovil je, da so ljudje v različnih predelih Francije različno obolevali za rakom. Ugotovil je,


   7   8   9   10   11