Page 7 - KAJ NAS V RESNICI PREHRANJUJE
P. 7

sile duševnosti obdelajo in v kar človek vnese red.
Red pri silah pa tudi pri škodljivcih in plevelih se da opisati. S tem problemom sem se dolgo ukvarjal. O tem sem poročal tudi na univerzi in v časopisju. Lahko trdimo, da so škodljivci in pleveli izraz napačnega krogotoka sil. Red krogotoka sil je vprašanje, ki odloča o kvaliteti. In ravno temu vprašanju kvalitete se želim sedaj posvetiti. Vprašanje škodljivcev in vprašanje plevelov bi si zaslužilo svoje lastno predavanje. Če hočemo govoriti o ušeh ali o plevelu, potem velja, da jih iz njih samih ne moremo razumeti. Mi prav sedaj delamo na tem, da bi formulirali fiziologijo lokacije, saj bi tako lahko razumeli določeno kmetijo. Od tal se lahko naučimo, kateri procesi se v njih odvijajo. Izraz prav teh procesov je nato določen plevel.
Več kot eno leto že delam na projektu z naslovom "Tok energij iz tal kot faktor za rast rastlin". To raziskovanje je nekaj popolnoma novega. V dosedanjih knjigah o rasti rastlin piše, da jemljejo rastline iz tal vodo in snovi. Če pa opazujemo energijo, ki jo rastline jemljejo vase, moramo stvar prikazati drugače, pa tudi tako, da je merljiva. Naučiti se moramo govoriti o stvareh, ki jih danes lahko le slutimo, ki se jih včasih lahko naučimo zajeti in mogoče jih včasih lahko tudi dokažemo. Vedno pa stojimo pred problemom, da moramo te stvari regulirati.
Zelo sem vesel, da lahko s profesorjem Hoffmannom delam v laboratoriju za elektrokemične raziskave. Energetske tokove v celicah se lahko naučimo razumeti z elektrokemičnimi modeli. Mogoče vam je ime Kollath znano. Kollath se je ukvarjal z vitamini grupe B12. Izdelal je popularne recepte kot so 'Kollathov zajtrk' in podobno. Kaj pa je bilo tisto, kar je Kollatha posebej zanimalo? Posebej ga je zanimalo dejstvo, da so lahko podgane oskrbovali energetsko, če pa je samo en vitamin manjkal, so ugotovili, da je bila njihova prehrana samo polovična. Enostavno niso rasle. Zato si je zastavil vprašanje, kaj je karakteristika vitamina. Ugotovil je, da je vitamin nekaj podobnega kot majhna črpalka. Kot da se iz toka energije nekaj vzame ven in pošlje, na primer, na zelo visoko goro, da bi potem kot neke vrste slap


   5   6   7   8   9