Page 6 - KAJ NAS V RESNICI PREHRANJUJE
P. 6

rmana, je povedal Rudolf Steiner nekaj zelo pomembnega. Rekel je, da z njim ostanemo čisto v področju žive narave. To je pomembno. To je nekaj čisto drugega, kot je danes običajen način obravnavanja vprašanja gnojenja med znanstveniki. Tam je v ospredju pojem mineralizacije. Mineralizacija so procesi razgradnje, kjer organske snovi izgube svoje karakteristike in snovi oddajo rastlinam. Mi pa bi želeli, da sile in snovi oddamo naprej v področje živega sveta. Zato moramo ustvariti organe in moramo negovati svoje predstave o tem. V tem smislu je človek nad kraljestvi narave popolnoma suveren.
Na kraljestva narave ne smemo gledati ponižujoče, saj kot v piramidi tvorijo temelje. Emancipacija rastline s svojo pretvorbo snovi, lastno duševno življenje in astralno življenje pri živalih, nato pa duhovno življenje človeka, ki ga človek sam določa, predstavljajo določeno hierarhijo. Christian Morgenstern je napisal popularno pesem z naslovom Umivanje nog. V njej gre za to, da element, ki nam ga je pokazal Kristus, prenesemo v življenje. Človek ima nalogo, da skrbi za čistost tistega, na čemer stoji, kar ga nosi. Pri snoveh velja posebna svoboda, tako da lahko postanejo enkrat eno, enkrat drugo. Tako nam stvari omogočajo, da postanejo temeljni kamen za našo lastno izgradnjo. Naša svoboda nastane iz stvari, ki nimajo lastnega življenja.
Podobno svobodo ima tudi človek v odnosu do kraljestva živali. Pomembno je, da kraljestva narave poznamo in da tisto, kar v stvareh, ki jih porabimo in spremenimo, sodeluje, tudi ustrezno spoštujemo. Del našega človeškega dostojanstva naj bo, da spoštujemo kamen, da spoznamo rastlino z njenim lastnim življenjem, da poskušamo smukniti pod kožo tistega, kar nosi v sebi življenje, da spoznamo duševnost živali in da se v delu z živalmi naučimo neke vrste bratstva. To potrebujemo mi sami, da bi postali resnično ljudje. Zelo pomembno je, da spoznamo etrske sile; sile, ki jih lahko opazujemo pri rastlinah. Prav te sile so tudi karakteristične za presnovo. Karakteristika astralnosti je bolj razgradnja. To, kar človeka resnično hrani, nam snovi samo posredujejo. To je nekaj, kar presnova spremeni, preobrazi, kar


   4   5   6   7   8