Page 5 - KAJ NAS V RESNICI PREHRANJUJE
P. 5

Čeprav bi lahko rekel, da se nas na celini to prav nič ne tiče. Kaj pa ima z nami opraviti pragozd? Človek ima zavest. Ta obsega ves svet. Vse, kar nam je zaupano, kliče po človeku. Mi moramo temu pozivu slediti in se mu odgovorno odzvati. Prav posebej pa se moramo v naravi naučiti principa tvorjenja novih organov. To velja tudi na vseh drugih področjih; na področju družbe, na področju prava, na področju gospodarstva. Tvorjenje organov obenem pomeni, da dajanje in sprejemanje najde svoj red. To v tem smislu odgovarja tudi višji naravi človeka: da organske principe vgradi v svojo kulturo.
Rastline izmenjavajo snovi in imajo presnovo, ki jo same določajo. S svojimi koreninami raztapljajo, odpirajo tla. Toda samo iz tega še ne nastane plodnost tal. Plodnost pa potrebujemo. Pogosto so tla plodna že samo zaradi deževnika ali pa smo izgradili plodnost zaradi višjih živali, ki so v to vključene, kot so zajci, ovce, konji ali goveda, ki izločajo gnoj. Gnoj je praizraz tudi za gnojenje. Vedeti moramo, da je reduciranje pojma gnoj na snovi, ki so v njem vsebovane, pravzaprav žaljivo. Seveda so v gnoju prisotne snovi, toda z gnojem nam dajo živali tudi sile. Tudi tisti vrtnarji, ki delajo na konvencionalen način, to vedo. Pri nas v bližini so vrtičkarski vrtovi in cena za goveji gnoj se je dvignila. Ne slučajno, temveč zato, ker vrtičkarji vedo, da mora biti v zemlji za rast mladih rastlin tudi nekaj gnoja. Rastline, ki rastejo na tleh, v katerih je goveji gnoj, se bodo razvijale čisto drugače. Tega ne moremo zajeti, če se gibljemo samo na nivoju snovi, ki so v njem prisotne. Tudi zdravja ne moremo zajeti, če mislimo samo na snovi. Če želimo ustvariti dobro stanje humusa, potem je to mogoče samo, če uporabljamo gnoj višje razvitih živalih. Ne direktno, preobražen mora biti v neke vrste organ, kompost. Tvorjenje organa pri gnojenju je princip biološko dinamičnega dela.
Rudolf Steiner je v človeški kulturi ustvaril nekaj novega. Saj poznate biološko dinamične kompostne preparate in preparate za škropljenje. Bistvena stvar pri teh je, da je človek s svojim razumom posegel v bodoči razvoj narave. Glede preparata iz


   3   4   5   6   7