Page 24 - KAJ NAS V RESNICI PREHRANJUJE
P. 24

Zdaj vam bom povedal nekaj o tipično nemškem problemu. Iz publikacij Dreidaxa in Bartscha iz tridesetih let imamo izdelano sliko krogotoka sil na biološko- dinamični kmetiji. Ko obravnavata kup gnoja, govorita o ohranjanju teh sil, o preobrazbi teh sil z uporabo biološko-dinamičnih preparatov in izrecno govorita o krogotoku sil. Mogoče vam je znano, da so se voditelji nacističnega režima hranili z biološko-dinamično pridelano hrano, čeprav so na drugi strani uradno prepovedali to gibanje in so antropozofe poslali v koncetracijska taborišča. Zaprli so Waldorfske šole in po drugi svetovni vojni so morali začeti od začetka. Nacionalni socializem je prevzel prave aspekte antropozofije, tako znanstvene kot idejne, in jih je uporabljal za svojo državo, delno zlorabljal. Po drugi svetovni vojni pa ni smel nihče govoriti o stvareh, ki jih je nacionalsocializem zlorabljal. Nacionalsocializem je negoval nekakšno romantiko krvi in zemlje. Spominjam se groznih diskusij iz časa mojega študija. Če je kdo samo omenil ali vzbudil občutek, da bi eventualno v zvezi z zemljo in rastlinami moglo biti še kaj drugega kot samo snovi, so ga takoj arogantno zavrnili, mu očitali nacistično romantiko. Biološko-dinamični znanstveniki so stali pred problemom; morali so na eni strani opravljati raziskave, ki bi jih priznali lastni znanstveniki in ki bi jih priznala znanost sveta. Znanost sveta je vse raziskave s preparati akceptirala. Diskusija pri vprašanjih, vezanih za idejo samo, pa ni bila v bistvu nikoli mogoča. O vsem, kar je bilo vezano za tretji rajh, je bilo prepovedano diskutirati. Jaz poizkušam nadaljevati z razvijanjem tistih misli, ki so jih svoje čase popolnoma pravilno že začeli razmišljati. Glede na to, kar je iz našega današnjega srečanja nastalo, moram imeti sledeč občutek, vtis. Potrebno bo, da vam pošljem tri liste. Na enem listu imam svoje opombe k temi krogotok sil. Na tem listu zahtevam, da to, kar smo glede na snovi že raziskali, na primer potreba rastline po določenih snoveh, oblike povezav v tleh, rezerva, preskrba, pomankanja, lastnosti kot faktor rasti, da vse to formuliramo tudi za oblike energije. Za vse to veljajo vsi zakoni minimuma.
Razen tega še sestavek, ki je napisan za Inštitut za raziskavo


   22   23   24   25   26