Page 23 - KAJ NAS V RESNICI PREHRANJUJE
P. 23

klimatskimi pogoji glede na to, kar so naredile rastline s svojimi koreninami in kar je v zemlji ostalo od mrtvih živali. Pravzaprav bi nam moralo uspeti, da pod drugimi klimatskimi pogoji z delom na biološko-dinamični način te črne prsti spet zgradimo. In pri tem si zastavljam vprašanje: Katero vlogo igra pri tem višje razvita žival?
Odgovor: Vaše ugotovitve so centralnega pomena. To, kar je nastalo kot črna zemlja brez poljedelstva, brez živali, brez kolobarjenja, je rezultat procesov in reda, h kateremu moramo stremeti z drugačnimi prijemi. V drugačnih klimatskih pogojih z urejenim poljedelstvom, s kolobarjenjem... Bistvena stvar za mene je še vedno vprašanje kompleksa gline in humusa.
Delovanje razpadajočega življenja spomladi je opisal R. Steiner v 2. predavanju tečaja. To stvar vidim jaz takole: za mene je Perzefona, Natura, kot kača. Ta kača je poleti nad zemljo, zunaj. Takrat se hrani in debeli, potem pa gre v tla in se preobrazi. Iz vmesnega posevka zraste mogoče oves, in tako kot ta oves potem razpada in v tleh povzroči velike spremembe, tako spomladi pride Velika noč. Velika noč je praznik vstajenja. Takrat je krščanski praznik vstajenja: trpljenje je premagano in mi praznujemo regeneracijo reda sil - to je pomlad.
Zdaj se zgodi tole: Rudolf Steiner pravi v drugem predavanju svojega Poljedelskega tečaja pri vprašanju, kje v rastlini najdemo tisto, kar prihaja iz kozmosa. Leži v kremenu. In redno govori o tem, kako kozmične sile stremijo navzgor. Vedeti je treba, da se organska plat spomladi v tleh popolnoma predela, tečejo procesi razgradnje in to kar se v tleh kot substanca razkraja, se kaže nad tlemi, zunaj, kot preobražena nova substanca, ki raste. Po mojem mnenju je povezava organske strani s kremenom na poseben način v stanju, da sprejme sile jeseni in te sile spomladi spet odda. Brez, da se pri tem potroši. Na ta način gre narava kot kača skozi leto. Biološko-dinamičen način dela z naravo ima svoje ime po tem, da se življensko-znanstveno, biološko, upošteva svet sil in se dela v skladu z njim, torej dinamično.


   21   22   23   24   25