Page 22 - KAJ NAS V RESNICI PREHRANJUJE
P. 22

tla'.
Vloga živali v teh procesih je izjemno pomembna. To nam je postalo še enkrat jasno v času katatastrofe v Černobilu. Že pred tem smo v gnojnico dodajali glineno ali kameno moko. To ugodno vpliva na razvoj gnojnice in vonj. Ko smo našim živalim zaradi Černobila dodajali kameno ali glineno moko tudi h krmi, smo ugotovili, da je gnoj popolnoma spremenil svojo kvaliteto. Seveda ne bi hotel reči, da smo kar naenkrat iz krav naredili deževnike, toda to, kako se je gnoj razvijal, je bilo po vonju, barvi, strukturi nekaj povsem drugega. Za mene sploh ni vprašanje, da se preobrazba organske substance in mineralov dogaja v živalski prebavi. Mnogi govorijo o kompleksu gline in humusa. Ta kompleks se lahko izgradi samo v primeru, če se razgradi sveža organska substanca. Če bi premešali rjavi premog z glino ali šoto z glino, ne bi dobili dobro strukturirane plodne zemlje.
Vprašanje: Človek ima včasih občutek, da pravilno voden živalski gnoj višjih živali deluje pri tvorbi humusa kot ferment. Kaj menite vi?
Odgovor: Enkrat ste mi pripovedovali o korelaciji donosov in organske substance; čim več je humusa, večji je donos. Če upoštevamo organsko substanco, opažamo posebno zvezo z donosi. Poljedelci vedno sanjajo o črni zemlji. To so ponavadi tla z organsko substanco, ki omogočajo visoke donose brez da se organska substanca potroši. Zanimivo je, da je več kot 80 % organske substance v obliki kompleksa glina-humus. V naših normalnih kulturnih tleh je ta odstotek mnogo nižji, delež organske substance je bistveno nižji. Zaradi tega sem mnenja, da je potrebno ustvarjati komplekse gline in humusa. Če se to ne more zgoditi na licu mesta, potrebujemo zgodnjo tvorbo teh, zato da je že gnoj naših domačih živali boljše kvalitete in da potem tvorimo nove organe z gnojnim kupom, kompostnim kupom ali jamo za gnojnico. To se pravi, da to kultiviramo. Za mene je tvorba koloida iz gline glavna skrivnost tega vprašanja.
Vprašanje: Črna zemlja je gotovo nastala pod določenimi


   20   21   22   23   24