Page 20 - KAJ NAS V RESNICI PREHRANJUJE
P. 20

imamo tudi v rastlinah nekaj živalim podobnega. Ta skoraj živalska sila v rastlinah je tista, ki prebije asfalt, je tista, ki naredi rastline, ki spremljajo naše kulturne rastline, za plevel. Če mislimo pri tem na bodečo nežo, na osat, pomeni to, da imajo prav tako mikrotrofijo kot orhideje. Glivica jim pomaga, da imajo fiziologijo podobno kot žival. To je povedano zelo na kratko.
Pomembno je spoznanje, da potrebujemo koncept urejenega krogotoka energij. Do njega sem prišel neko jutro. Saj veste, da je zelo koristno, če si zvečer, preden zaspite, dan še enkrat predočite. Dobro je, da to naredite tako, da najprej mislite na zadnje opravilo in greste nazaj do prvega zjutraj. Konec nekega razvoja moramo postaviti v ospredje. Vsak razvoj ima predstavo svojega cilja. Če človek zaspi z vprašanji v sebi, se nam odgovori nanje pogosto utrnejo zjutraj.
Skušal sem najti razlago za škodljivce, plevele in alergije. Če določene stvari redno meditirate, se tako izšolate, da več stvari opazite. Tako sem pri dnevni zavesti zaznal, da gre za vprašanje urejenega krogotoka energij. In tako kot pri alergiku lahko izvršimo terapijo z določenimi opravili po konceptu naj energija teče na tisto mesto, kjer bo tudi koristna, velja to tudi drugod. Sile zemlje se moramo naučiti opisati, in sicer na temelju tega, kar spoznavamo z očmi, z nosom itd. Tako nam tla pripovedujejo in tudi pokažejo, kar moramo narediti zanje. Mi pa moramo biti za taka sporočila tudi odprti, jih moramo dovoliti. Moramo se naučiti dovoliti stvarem, da so, kakršne hočejo biti. Bodočnost prihaja sama od sebe, toda ali se bo vse razvilo tako, da bodočnost sme priti, je odvisno od naših sposobnosti, da bodočnosti dovolimo in pomagamo tistemu razvoju, ki je potreben. Človek je pozvan, da vse to spremlja. Narava nas ne bo pustila same, pa tudi mi ne smemo pustiti narave same. Človek in narava sta otroka istega božanskega reda, ki je nedeljiv. V tem redu ima vsak od nas svojo nalogo.
Vprašanje: Zakaj ima osat tako globoke korenine?
Odgovor: Obstojajo pleveli, ki prihajajo iz globin, na primer osat,


   18   19   20   21   22