Page 2 - KAJ NAS V RESNICI PREHRANJUJE
P. 2

kraljestva mineralov - je ta, da jo lahko izračunamo in raziščemo. Snovi lahko postavimo v določen model, na primer v plinskem stanju v steklenico, in odnosi, razmerja teh snovi se lahko izračunajo. Torej gre za to, da v svetu mineralov stvari lahko izračunamo in ta izračunljivost velja povsod; velja na tej lokaciji, velja na severni strani Alp in tudi na Mesecu. Fizika in kemija, ki to raziskujeta, sta znanosti, ki sta odločilno vplivali na način življenja v tem stoletju. Kot znanost današnjega časa na splošno razumemo to, kar je mogoče matematično, fizikalično prikazati.
Pri tem pa je tisto, kar s tem prikažemo, v naravi izjema. V naravi se snovi ne pojavljajo tako kot v naši preizkusni posodi. Snovi v naravi so ponavadi deli neke izmenjave, pretvorbe. In vsaka normalna pretvorba se odigrava v celici. To je karakteristika žive narave. V celici se je nekaj omejilo od ostalega sveta, naredilo si je svojo lastno kožo in odnos celice do narave določa celica sama. Korak od mrtve narave do celice je ogromen. Tudi na področju živega veljajo zakoni o ohranljivosti mase in energije, ki jih poznamo iz fizike in kemije. Tudi ohranljivost forme obstaja. Če posejete seme regrata, iz tega ne bo zrastel rman. To pomeni: neka stvar je razvila lastno življenje in snovi uporablja. Snovi služijo tej ideji. To, kar se dogaja, je razmnoževanje. Vsaka rastlina ima svoje lastne zakone, po katerih se razmnožuje.
Pogosto slišimo, da je sporno, kaj je bilo prej, kokoš ali jajce. Enako bi se lahko reklo tudi za rman ali regrat; je bilo najprej seme ali je bila najprej rastlina, ki je to seme razvila. Ima določen krogotok nekje svoj začetek? Ne. V rastlinskem svetu imamo od najmanjše celice do največjega organizma opraviti z dejstvom, da se ta prostor emancipira od snovi in najde svojo lastno smiselnost. Najde harmonijo v izmenjavi s časom v letu, z uro dneva. Tu imamo opraviti z zakoni reprodukcije in regeneracije.
Bi poskušali zasejati kamenje? Kaj bi zraslo iz njih? To je brezperspektivnost moderne znanosti. Iz tega nič ne zraste. To, o čemer sem govoril, je kraljestvo snovi, mineralnega, mrtvega sveta. Opozoril sem, da s tistimi zakonitostmi ne moremo zajeti zakonov, ki veljajo za rastlinski svet. Konstanca v rastlinski rasti


   1   2   3   4   5