Page 17 - KAJ NAS V RESNICI PREHRANJUJE
P. 17

sem ji rekel: če je kaj, na kar bi rada odgovorila, potem naj odgovori na vprašanje, kaj je tisto, kar pripelje solze v njene oči. Zakaj bi rada šla iz sebe? Kaj ji jemlje dihanje? Rekel sem ji, da ta prah samo izzove nekaj, kar je prisotno. Naj se postavi pred zrcalo svoje zavesti z vzravnanim hrbtom in naj odgovori na te stvari. Pokazalo se je, da so bili problemi pri njenem možu, otrocih in perilu, ne pa pri prahu. Prah je bil prisoten sedem dni v tednu.
Tiste probleme, ki jih lahko opišemo, imenujemo, lahko tudi rešimo. Če jih ne imenujemo, imamo vedno opraviti s simptomi, ki te probleme izzivajo. Razumete? Moj koncept je: ne se ukvarjati s simptomi. Moramo se naučiti karakterizirati procese, ki simptome povzročajo. Običajno je tako, da imajo alergiki težave, kako spraviti svoje energije v red. Pri alergikih energije odtekajo skozi nos, skozi kožo... Te energije pa bi se lahko uporabile za zavest. Če se naučimo probleme opisati, se jih lahko naučimo tudi obvladati. Če se naučimo vzpostaviti red v svojih energijah, rešimo tudi svoje probleme.
Sodelavko sem vprašal, kako ji gre. Rekla je, da ne obvlada svojih problemov. Vedno, kadar ima težave, pa se postavi pred zrcalo, in po tem, ko se sreča pred zrcalom, nadaljuje drugače. In podobno je tudi s plevelom in osatom.
Na naših njivah so semena vseh mogočih rastlin. Vse, kar se pojavi, kar raste, je simptom nečesa. Dobra repa, dobro žito kaže na dobrega kmeta. Kaže človeka, ki ima dober odnos do procesov, ki se na njivi dogajajo. Naše kulturne rastline žive lahko samo v določeni kulturni niši, v določenem kulturnem prostoru, ki ga zanje ustvarimo. Naj nas ne spravi s tira, če imamo rastline, ki te kulture spremljajo. V šestem predavanju poljedelskega tečaja nas Rudolf Steiner poziva, da se poskušamo vživeti v sile narave. Govori o škodljivcih in plevelih. Ti so tako rekoč napačni procesi naravnega krogotoka na kmetiji. Mogoče so ti pleveli našli ekološko nišo, ki je obenem v zvezi s prehranjevanjem naših tal. Če želimo v naših tleh ustvariti red, potem na teh simptomih marsikaj lahko odčitamo.


   15   16   17   18   19