Page 10 - KAJ NAS V RESNICI PREHRANJUJE
P. 10

da je to povezano z vodo. Voda pa je imela ravno tam velik upor. Imela je določeno redkos vrednost. Ph vrednost ni bila zelo pomembna. Vanson je pozneje delal v Libanonu in pregledal stotine bolnih ljudi ter raziskal njihovo kri, slino in urin na te tri vrednosti.
Vanson je opisal štiri terene; eno lokacijo z nizko Ph in nizko Rh vrednostjo, drugo z visoko Ph in nizko Rh vrednostjo ali obratno in obe vrednosti visoki. Dokazal je, da so tiste bolezni, ki jih je bilo mogoče opazovati, zelo odvisne od kvadrantov, v katerih je te stvari meril. Na ta način je lahko pokazal, da so vsi pacienti, ki so imeli raka, živeli v določenih kvadrantih. To fiziološko pot je lahko opisal, posebej, če se sicer tipičen rak starosti z visokimi Rh in Ph vrednostmi pojavi tudi pri relativno mladih ljudeh. Naloga zdravnika je v tem, da te vrednosti krvi ponovno privede v normalne Ph in Rh vrednosti. Tako so ljudi, ki so že imeli raka, v mnogih primerih ozdravili, da se rak ni razvijal naprej. V nekaj primerih se rak, ko je bil operiran, ni pojavil več. Dokazano je, da je bilo problemov mnogo manj.
Za mene je stvar zelo zanimiva zato, ker se s tem fiziološkim pristopom k zdravljenju lahko najde tendenca, s katero lahko sklepamo, kaj se v določenem organizmu razvije še preden se tam pojavi organ rak. V tem duhu se lahko razume rak kot tvorba zmotnih organov, na podoben način kot se lahko reče, da so pleveli in pojav škodljivcev napačen razvoj, ali pa lahko rečemo, da je to tvorba napačnih organov v naravi. Torej gre pri tem za fiziološko predeterminacijo. Simptomsko zdravljenje raka je nekaj podobnega, kot je simptomsko zdravljenje škodljivcev ali plevelov. Pravilen pristop je urediti krogotoke energij, pri čemer je v primeru, ko gre za živila, zelo zanimiv kriterij sposobnost redukcije.
Prav gotovo se ni enostavno poglobiti v elektrokemijo in aparate, če je bil človek prej v poljedelstvu; najprej v praktičnem poljedelstvu, potem pri šolanju. Pri mojem delu se sedaj poizkušam povezati s procesi, ki so del teh simptomov, na primer uši, pleveli. Proti tem se ne želim boriti, želim jih urediti, rešiti. Pri


   8   9   10   11   12