Page 3 - KAJ JE B-D METODA
P. 3

podal »Temelje uspešnega kmetovanja v očeh duhovne znanosti« je prišlo po tem, ko je opozoril, da »Zemlja umira, postaja truplo« in da je naloga človeka, da Zemljo ponovno oživlja.
S svojim kmetijstvom je postavil nova merila. Tako hipotezo: Gnojiti, pomeni zemljo oživljati. Ne potreba po snoveh, hranilih, temveč potreba po energijah življenja, energijah, ki jih etablirana znanost ne zna niti zajeti. Steiner nas jih uči razumeti s poglobljeno genezo in astronomijo. Uči nas dela v skladu s spremenljivimi vrednostmi energij življenja, ki pritekajo na Zemljo in izdelovanje preparatov, koncentratov čisto določenih kvalitet teh sil.
V tej luči je za tistega, ki ga je zemlja poklicala, biodinamika pravo odkritje svetosti narave ki nas obdaja, lastnega smisla in v sebi gospodarju lastne nevzdržnosti ob krivici, ki jo naravi delamo.
„Svet je brez duha za človeka kot knjiga, napisana v jeziku, ki ga ne zna brati, toda za katero ve, da je njena vsebina za življenje odločilnega pomena. Duhovna znanost se ukvarja z umetnostjo branja te knjige in meni, da je to prizadevanje potrebno...“, pravi Dr.Steiner


   1   2   3