KAJ JE B-D METODA
P. 1

KAJ JE BIOLOŠKO-DINAMIČNA METODA PRIDELOVANJA HRANE, KDO NAM JO JE DAL?
Biološko-dinamično pridelana hrana, ki jo na trgu srečujemo pod blagovno znamko demeter je pojem najodličnejše hrane. Metoda pridelovanja, biodinamika, je najstarejša ekološka metoda. Utemeljil jo je že davnega leta 1924 filozof in znanstvenik Dr. Rudolf Steiner, rojen leta 1861. na sotočju Mure in Drave. Metoda zagotavlja ohranjanje trajne plodnosti tal, ekološko ravnotežje in zdrave, reprodukcije sposobne rastline, ki predstavljajo vir zdravja v prehranski verigi tudi živalim in človeku.
Biodinamika je del Steinerjeve zapuščine, duhovne znanosti, imenovane antropozofija, kar pomeni modrost o človeku. Sem sodi tudi waldorfska pedagogika, antropozofska medicina in tako imenovane lepe umetnosti z evritmijo, organsko arhitekturo, oblikovanjem govora...
Antropozofija je – po definiciji R. Steinerja – » ..pot spoznanja, ki želi duhovnost človeka povezati z duhovnostjo kozmosa..«, ali tudi ».. modrost, ki se nanaša na človeka, sistem duhovno- znanstvenih resnic, ki opisujejo človeka, njegov odnos do sveta in sebe..«.
Antropozofija obravnava vse celostno, torej za nas zaznavno materialno stran pa tudi za običajnega človeka nezaznavno duhovno stran te stvari. Materialnega brez duhovnosti ni in ni duhovnosti brez materialnega pravi Steiner in trdi, da antropozofija, ki živi samo v glavah in jo ne živimo v praktičnem, materialnem življenju, antropozofija ne more biti.
Če Steinerjeva waldorfska pedagogika zajema oblikovanje vseh nivojev človekovega bitja, torej intelekt, dušo, nivo fizičnega s praktičnimi sposobnostmi in nivo življenja ki v človeku tke, velja nekaj podobnega tudi za biološko- dinamično gospodarjenje, kmetovanje ali vrtnarjenje.


   1   2   3