KULTURSAAT
P. 1

KULTURSAAT E.V.
Raziskovanje žlahtnjenja in ohranjanje kulturnih rastlin po biološko-dinamični metodi
ZELENJAVA S KARAKTERJEM ŽLAHTNJENJE ZA KVALITETO
Kakšno zvezo ima seme s prehrano?
Seme je izhodišče naših kulturnih rastlin in s tem za to, da lahko položimo zelenjavo v nakupovalni voziček. Raznolikost sort je človek razvil v toku stoletij.
Delo žlahtniteljev rastlin je, da ustvarjajo različne variante kulturnih rastlin, ki se med seboj razlikujejo po okusu, vsebovanih snoveh, obstojnosti itd. Te lastnosti so pomembne posebej za potrošnika. Za ekološke pridelovalce je pomembno tudi, da imajo rastline sposobnost, vzeti vase veliko hranil, da tla temeljito prepredejo s koreninami, da so po naravi odporne in da je pridelek visok.
Tem potrebam in željam se posvečajo vodje projektov društva Kultursaat e.V. pri razvoju novih vrst take zelenjave, ki je sposobna oblikovati dobro seme, torej seme, ki ga lahko ponovno sejemo, tako imenovanih »semensko čvrstih sort« . Pri tem delajo z zanesljivimi klasičnimi metodami križanja in selekcije. Razen tega raziskujejo nove pristope žlahtnjenja na temelju biološko- dinamične metode. Najvišji cilj društva Kultursaat je ohranjanje in nadaljnji razvoj okusnih sort zelenjave in izboljšanje prehranske kvalitete.
Žlahtnjenje hibridov, biotehnologijo in gensko tehnologijo zavračamo.
Razlogi proti genski tehniki in proti hibridom
Pristopi in cilji društva Kultursaat niso združljivi s tako imenovanimi najmodernejšimi metodami žlahtnjenja rastlin. Naše stališče je, da ekološko kmetijstvo potrebuje semena, ki ustrezajo


   1   2   3   4   5