Page 2 - ISKOPLJIMO PREPARATE
P. 2

rmanu moramo biti previdni. Kar izkopljemo, so izjemno energij polne substance. Zdravilne energije rastline so okrepljene z energijami živalske ovojnice in z energijami zdravja, ki so bile dejavne v času temnega Zodiaka v Zemlji. Sedaj moramo v preparatih zbrane energije do uporabe skrbno shraniti. Razen preparata iz koprive, ki smo ga zakopali v juniju vse naše preparate v tem času izkopljemo in pregledamo če so uspeli. Če je bil kravji rog prav položen v zemljo in v rogu ni zastajala voda, je kravjek črno obarvan in diši kot gozdna zemlja. Stresemo ga iz roga in osušimo, rog pa spravimo za ponovno uporabo. Gnoj iz roga na soncu delno osušimo, ostale preparate pa čisto. Nato shranimo preparate v glinenih kozarcih v šoti tako, da so z vseh strani, tudi med seboj, obdani s 7 cm debelo plastjo šote. Šota je po Steinerju najodličnejša zaščita pred sevanjem, ki prepreči, da se v preparatih zbrane energije porazgubijo.
Kompostne preparate bomo dodali kompostnemu kupu. Preparat gnoj iz roga bomo po homeopatskih principih ritmično eno uro mešali v mlačni vodi in poškropili z njim zemljo. Enkrat na leto vso, kar počez s sadnim drevjem vred, posebej pa trikrat pred vsakim novim posevkom.
»Pravo gnojenje je pravzaprav oživljanje zemlje«, pravi Steiner. Z uporabo naših preparatov zemljo oživljamo. Večja vitalnost zemlje omogoča pridelovanje bolj vitalnih rastlin, uživanje vitalnih rastlin pa je temelj našega zdravja. Etri, univerzalna modrost in vsemogočnost tistega, kar imenujemo življenje je, kar s preparati zajamemo.


   1   2