Page 2 - HOMEOPATIJA
P. 2

jih je pacient dobil preden je prišel k homeopatu? In zakaj je zdravilo pomagalo pacientu kljub njegovi skepsi? Ti medikamenti niso enostavne razredčitve. Res je, da se izdelujejo na zahteven, ritmično urejen način. Razredčitev se opravlja v stopnjah, vedno v razmerju 1 : 10 pri decimalnih potencah oziroma 1 : 100 pri C- potencah. Prvotna substanca in nosilni medij se pri tem tesno povežeta. Izdelovanje na ritmično urejen način pomeni pri tekočinah običajno daljše stresanje, pri katerem se dela vrtinec. Čvrste snovi se praviloma polno uro tarejo v možnarju, da bi se naredila D1 oziroma C 1 stopnja potenciranja. Ko je narejena prva stopnja, D ali C 1, se 1 del te pomeša z 9 deli medija in se dela na enak način kot v prvi stopnji. Tako se naredi D2 itd. D6 nekega metala ali minerala se tako šest krat meša po eno uro, tako da vsebuje milijoninko izhodiščne substance. Pri trenju postane celo netopljiva snov tako fina da je kot kaloid in na nek način izgubi svojo težo oziroma pridobi nekakšno lahkost. Mnoge snovi so v telesu podobno kaloidalno raztopljene in lahko bi rekli, da jih je telo »potenciralo«. Pri teh zdravilih je prišlo v navado, da govorimo o potencah. Izraz prihaja od latinske besede Potentia, kar pomeni moč ali morda sposobnost. V resnici se delovanje zdravila s stopnjo razredčenja ne zmanjša, temveč je, nasprotno, presenetljivo velika. Samuel Hahnemann – utemeljitelj homeopatije je to skrivnost pred približno 200 leti odkril in njeno uporabo razširil. Nekaj podobnega pa je že tisočletja znano.
Kdor verjame, da lahko deluje samo snov, delovanje teh zdravil le težko prizna. Če, kot v zgornjih primerih od substance živca ali volčje češnje ni nič več prisotno, kaj pa potem deluje? Pri tem pa je naš vsakdan ves poln delovanja, ki ga ne povzročajo substance. Slik v televizorju ne povzroča substanca, ki bi jo lahko tehtali. Če posnamemo zvok na magnetofonski trak tudi najobčutljivejša tehtnica ne bo registrirala nikakršne teže. In kljub temu nosi magnetofonski trak vsebino mojega sporočila k prejemniku, pri katerem vest deluje, čeprav, da ga ni dosegla z moje strani niti ena molekula. Torej si je le mogoče predstavljati, da se zaradi farmacevtske obdelave nekaj, kar je karakter, kar je bit, kar je duh izhodiščne substance, prenese na medij zdravila in


   1   2   3