Page 4 - DR. ZWIAUER-ZDRAVA PREHRANA
P. 4

zastavlja človeku različne naloge. Če jemo hrano živalskega izvora, je razgradnja teh substanc možna v dveh stopnjah; razgradnja duševnega oziroma astralnega nivoja, in razgradnja nivoja življenja, se pravi tistega, kar je karakteristično za žival in za rastlinski nivo v živali, življenje samo. Razgradnja mora teči tako dolgo, da so substance popolnoma razgrajene do svojih sestavnih delov. Če jemo rastline, rastlinske substance, je razgradnja bolj enostavna. Tej substanci moramo izvleči le življenje, da pridemo do temeljnih substanc, mineralnega, torej sestavnih delov, ki jih lahko uporabimo. Če bi jedli minerale, kot sol, razgradnja sploh ni potrebna, saj mineralne snovi ne nosijo v sebi življenja. Mineralne snovi so na tistem nivoju, na katerega spravlja delovanje našega črevesja živo ali živalsko hrano, ki jo pojemo.
Kaj pa pri preobrazbi hrane živalskega izvora v človeško substanco? Te substance moramo dvigniti samo za en nivo, z nivoja živali na nivo človeka. Če hočemo preobraziti hrano rastlinskega izvora v človeško substanco, moramo te substance dvigniti za dva nivoja, najprej do živali in potem do človeka. Te substance moramo prežeti z astralnostjo ali duševnostjo in z lastnim jazom, s človeško duhovnostjo. Vegetarijanec opravlja težje delo. Hrani se z rastlinsko hrano in jo preobrazi. Napor bi bil manjši, če bi jedel živalsko hrano, saj je tam potrebna samo ena stopnja do človeških substanc.
Mineralna hrana pa je nekaj posebnega. Tam o hrani tako rekoč ne moremo govoriti, čeprav minerale na vsak način potrebujemo za prehrano. Kar se tiče kuhinjske soli nam je to vsem jasno. Na drugi strani pa imamo celo vrsto snovi v sledeh, mikroelementov, ki so tudi mineralnega izvora. Teh potrebujemo zelo malo, toda potrebujemo jih nujno. Tudi to je pravzaprav kompliment za človeka. Če hoče iz mineralov narediti lastne substance, mora te snovi dvigniti za tri stopnje. To se kaže tudi v tem, da lahko jemo mineralne snovi le v zelo majhnih količinah. Sol je v velikih količinah strup, saj veste to. To dejstvo tudi uporabljamo. Če


   2   3   4   5   6