Page 15 - DR. ZWIAUER-ZDRAVA PREHRANA
P. 15

to zvezo beljakovin z astralnostjo, duševnostjo človeka, jasno vidimo. Beljakovinske substance so v zelo močni zvezi s človekovo duševnostjo. Ker tvori vsak človek svoje lastne čisto individualne beljakovine, je to najmočnejši snovni izraz njegove individualnosti na astralnem nivoju. Vse večje in večje širjenje alergij rezultira iz tega, da človek vedno manj prenaša tuje beljakovine. Beljakovine mora človek premagati na posebno skrben način. Alergije kažejo na to, da organizem neke substance ni pravočasno prepoznal kot tujo substanco. Nato, ko ga prepozna, mora sovražnika vreči ven s posebno močno reakcijo. Zelo zanimiva stvar je to. Alergije so pravzaprav posledica prepoznega prepoznavanja, slabega prepoznavanja. Organizem sovražnika ne zazna pravočasno. Sovražnik je že v telesu in telo ga mora z vso močno vreči ven. In ta prekomerna reakcija je slika alergije. Pravzaprav imamo opravka s premajhno budnostjo, s premajhno sposobnostjo organizma da nekaj prepozna. Človek lahko vidi sovražnika že ko prihaja in se nanj pripravi. Alergije igrajo v današnjem času vedno večjo in večjo vlogo. Ničesar več na svetu ni, kar ne bi moglo pri nekih ljudeh povzročiti alergičnih reakcij. Pri tem se odigrava v telesu, kar sicer poznamo na nivoju duševnosti, astralnosti. Vsi imamo alergične točke na nivoju naše duševnosti. Če nekdo vedno dela nadležno stvar, pride do alergičen reakcije, do alergičnega obnašanja.
To je bil majhen izlet v veliko, široko področje vprašanja prehrane. Lotil sem se samo določenih stvari, ki so se mi zdele pomembne. Upam, da sem o tej temi vseeno lahko povedal kaj novega.


   11   12   13   14   15