Demeter
P. 1

DEMETER
Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda je član svetovne organizacije Demeter International. V tej so vključena tista nacionalna združenja pridelovalcev, ki gospodarijo po biološko-dinamični metodi in pri trženju proizvodov iz kontrolirane biološko-dinamične pridelave uporabljajo na svetu najuglednejšo blagovno znamko za živila, to je blagovno znamko DEMETER.
Demeter je v svetu, tako v Ameriki, v Švici, na Švedskem na Novi Zelandiji, v Južni Afriki, na Siciliji, v Italiji... pojem živil, ki ne vsebujejo le zagotovo čistih hranilnih substanc, temveč zelo veliko vitalnih energij.
Iz spletnih strani DEMETER International, ki ima sedež v Nemčiji, smo prevedli nekaj temeljnih informacij:
Če je na vrečki napisano DEMETER, potem v vrečki DEMETER je. DEMETER je blagovna znamka za proizvode, pridelane po biološko-dinamični metodi. Blagovno znamko DEMETER smejo uporabljati le pogodbeni partnerji, ki so podvrženi strogi kontroli. Strogo se preverja, da se od pridelave pa do predelave konsekventno dela v skladu s Smernicami Demeter zveze. Zahteve, ki jih do pridelovalcev postavlja DEMETER zveza, presegajo zahteve za ekološko pridelavo Bio- uredba Evropske skupnosti. Smernice zveze DEMETER zahtevajo ne le opuščanje sintetičnih gnojil in kemičnih sredstev za zaščito rastlin oziroma kemične dodatke pri predelavi pridelkov, temveč zahtevajo izvajanje mer za spodbujanje procesov življenja v tleh in v hrani. Kmetje, in predelovalci zveze DEMETER so zato aktivni oblikovalci življenja vredne bodočnosti. Živila, ki jih tako pridelajo, imenujemo upravičeno živila s karakterjem. Na DEMETER se lahko zanesete!
Več kot 3000 živil s karakterjem, k temu še kozmetika in moda. Ničesar ni, česar ne bi bilo – reči to, bi bilo pretirano. DEMETER proizvodi so lahko le tisti, ki so res smiselni in dragoceni. Od italijanskih Antipasti pa do vegetrijanskega premaza, kompletna hrana za dojenčke, pikantne in sladke stvari, odlikovan sladoled, močno kobilje mleko, lasagne iz zmrzovalne skrinje, sir iz surovega mleka, vino ali ovčja salama ali pa prepečenec. Tako obsežna je ponudba živil s karakterjem. O askezi z zrni in zelenjavo res ne more biti govora. K temu pa še dragocena, naravna kozmetika za majhne in velike, za našo »drugo kožo« pa oblačila z blagovno znamko DEMETER iz volne in bombaža. Spisek proizvodov z blagovno znamko DEMETER vam res spodbudi apetit inVas informira o vsakem proizvodu za sebe – oglejte si ga! DEMETER – da bi se zares dobro počutili!
Prizvodi, ki prihajajo iz biološko-dinamične pridelave, imajo karakter. Torej se zdi zaželjeno, da izražajo tudi trgovine, kjer te proizvode lahko kupite, individualno kvaliteto. Zato so DEMETER proizvodi na voljo le v specializiranih trgovinah. Posebno tesno sodelujemo s trgovinami na kmetijah, trgovinami z zdravo hrano in reformnimi trgovinami. Dobri proizvodi so vezani na indentifikacijo, znanje o poreklu, servis in kompetentno svetovanje. DEMETER se s svojimi partnerji trudi, zadostiti vsem tem zahtevam. To velja tudi za pekarne in mesarije, ki z logotipom DEMETER jasno dajo vedeti: pri nas delamo konsekventno
DEMETER v specializiranih trgovinah


   1   2   3   4