Page 2 - BIODINAMIKA IN SADJARSTVO
P. 2

Posebnost pri biodinamiki je gnojenje s prepariranimi komposti, škropljenje s preparati gnoj in kremen iz roga in nanašanje premaza na debla in debelejše veje ali škropljenje s t.im. pasto za drevje.Rudolf Steiner je v svojih predavanjih omenjal, naj gledamo na les kot na nakopičeno zemljo. Na tej rastejo enoletnice v obliki listov in plodov. Da je pri vseh olesenelih kulturnih rastlinah, torej tudi pri sadnem drevju pomembno negovati štiri sokove, ki so v rastlini dejavni: sok zemlje, sok lesa, sok življenja in kambij. Tem Steinerjevim zahtevam biodinamika v celoti zadošča. Če moderni sadjarji danes škropijo svoje sadno drevje letno tudi po dvajsetkrat s strupi, zmore biodinamika pridelati enake količine toda neprimerno boljšega (in upravičeno dražjega ) sadja brez strupov. V ilustracijo primer, o katerem nam je poročal dipl..Ing. Claudio Casera, od države Italije plačan svetovalec za biološko dinamične sadjarje, ki dela v biodinamični sadjarski zadrugi Osiris iz Bolzanu: Pri biodinamičnem sadjarju se pojavi rdeči pajek. Kaj storiti? Več ali manj smo vajeni razmišljati tako, da je v tem primeru potrebno narediti nekaj proti škodljivcu. Toda biodinamika se ukvarja pretežno s salutogenezo in ima tako boljši uspeh. Torej ne strupi, temveč pomoč k še boljšemu zdravju: sadjar v enem tednu jablane dodatno škropi enkrat z gnojem iz roga in trikrat s kremenom iz roga. Čez teden dni o rdečem pajku ni ne duha ne sluha.
Kako radi imamo v vrtu svojo češnjo in vsaj kakšno jablano! Zakaj se ne bi naučili, delati z njimi tako, da bodo ostala zdrava?
Ko drevje odvrže liste, je čas da pod krono drevesa potrosimo kompost in da naredimo premaz za deblo.Za premaz potrebujemo 1/3 kravjeka zdrave krave, 1/3 sirotke in 1/3 gline. Lahko dodamo nekaj preparata iz kravjeka po M. Thun ali nekaj čaja iz preslice. Deblo najprej ostrgamo in očistimo z žičnato ščetko, nato pa vse sestavine premaza premešamo in nanesemo s čopičem na deblo in veje.
Premaz za drevje obnavlja kambij drevesa. Steiner pravi, da se v


   1   2   3