Page 6 - ALTERNATIVNI NAČIN ZDRAVLJENJA
P. 6

učitelju je uspelo, da je to zraščanje vretenc uspel pozdraviti. Proces je šel nazaj. Tega psa ni bilo treba uspavati in še veliko let se je veselil svojega življenja. Jaz sem to večkrat uporabil, in sicer tudi pri starejših živalih. Stvar ni vedno funkcionirala. Pomembno je, da je proces še v toku. Če so se vse kosti že zrasle, če je proces zraščanja že zaključen, se ne da več obrniti na pot ozdravitve.
Mogoče še dve pripombi glede akupunkture. Našli so določeno zvezo z živčevjem. To omogoča, da tudi zdravniki splošne prakse, ki končajo študij, akceptirajo to metodo. Tako pri zdravljenju človeka kot pri zdravljenju živali je akupunktura priznana metoda. V principu se akupunktura uporablja predvsem na treh področjih: pri analgeziji, za preprečevanje bolečin, kjer je ta sistem zelo precizno izdelan, uporablja se za zdravljenje, kot sem prej že omenil, akupunkturo pa lahko uporabimo tudi diagnostično. V primeru diagnosticiranja delamo z dejstvom, da v primeru bolezni določene akupunkturne točke reagirajo drugače. Če hočem ugotoviti, ali je določen notranji organ zbolel, lahko dražim ustrezne točke. Stvar, ki jo osebno zelo pogosto prakticiram je točka jeter. Če kot živinozdravnik pridem v nek hlev, pri kravi pogosto skušam ugotoviti stanje jeter. To akupunkturno točko, ki mi kaže pri kravi jetra, lahko odlično dosežem. Točka se nahaja na področju podaljška vretenc v križu, in sicer na polovici podaljška iz križa na desni strani. Če hočem to točko preveriti, moram pri živali imeti sistem, da se ji približam. Nekatere živali poskočijo, če se je dotakneš. Dobro je, postaviti se najprej na levo stran, dotakniti se najprej enake točke na levi strani, ki nima nič opraviti z jetri. Tako ugotovim, kaj krava naredi, kakšna je njena normalna reakcija, če je nič ne boli. Ostanem tam in se sedaj dotaknem krave na pravi točki, na pravi strani. Z enako intenzivnostjo pritisnem točko, ki je resnično prava točka za jetra pri kravi. Če ugotovim drugačno reakcijo je to za mene dokaz, da jetra niso v redu. Če so jetra bolna, krava pritisk na točko jeter občuti tako močno, da ji klecnejo kolena.


   4   5   6   7   8