Page 23 - ALTERNATIVNI NAČIN ZDRAVLJENJA
P. 23

nadaljnjega lahko ugotoviti različne simptome po tem, ali je človek po temperamentu kolerik ali flegmatik, če je na primer leptosom, če je bolj debel ali bolj suh. Tudi take stvari skušamo opazovati in če gre za ponovljive stvari, če resnično ugotovimo, da nastopajo praviloma, to zajamemo v sliki zdravila. Tako obsežno se morajo zajeti v sliki zdravila pojavi, ki jih to zdravilo provocira. Tako zdravilo je potem zagotovo pravo za terapijo pri pacientu, ki v idealnem slučaju kaže 100% enake znake v akutnih znakih bolezni. Zajeta bolezen pri pacientu mora povsem soglašati s sliko zdravila, torej ugotovljeno reakcijo pri zdravem organizmu, ki zaužije določeno sredstvo. To pomeni, da je pri delu s pacientom potrebno vse znake bolezni zajeti zelo na široko, podobno temeljito, kot so zajeti razni učinki pri sliki zdravila.
Popolna enakost individualne slike bolezni in slike zdravila na drugi strani je seveda redek slučaj. Rekli bi lahko, da je to teorija klasične homeopatije, ki se ji pri človeku lahko zelo približamo, pri živalih pa manj. Zaradi tega moramo pri živali določiti kateri simptomi so bolj pomembni, saj določenih simptomov ne bomo mogli registrirat, pa tudi zaradi ekonomskih razlogov moramo delati drugače. Lastnik male živali mi bo morda honoriral, da se z njegovim psom ukvarjam dve uri. Kmet, ki ima petsto svinj, pa bi me hitro odslovil, če bi se tako dolgo ukvarjal z njegovim prašičem. Torej se bom moral omejiti na lokalno dogajanje, na simptome organov, na spremembe, ki jih ugotovim pri organizmu v celoti. Klasična homeopatija zahteva, da spoštujem hierarhijo in izhajam od splošnega k posameznemu, od nadrejenega k podrejenemu, v tem primeru od konstitucije, od tipa, od okolja v posameznosti. To je pot klasične homeopatije, ki se je danes pri človeku še držimo medtem, ko hodimo veterinarji ponavadi po poti klinične homeopatije in se orientiramo pretežno izhajajoč od lokalnih danosti navzgor.
Govoril sem o mastitisu pri kravah in notranjih motnjah, ki se izražajo v sterilnosti. V takih primerih je prav gotovo dobro, če si izberemo za zdravljenje tudi sredstva, ki upoštevajo konstitucijo.


   21   22   23   24   25