Page 21 - ALTERNATIVNI NAČIN ZDRAVLJENJA
P. 21

imunskega sistema s homeopatijo nima smisla, saj ga tele sploh še ima. Približno tri tedne traja, in to je znano, da je imunski sistem izoblikovan. Šele ko je izoblikovan ga lahko stimuliram. Kar lahko pred tem storim je, da stimuliram sluznice, regeneracijo, morda stimuliram membranske sisteme. Za delovanje s homeopatskimi sredstvi imam različne možnost. Kar pa sigurno ne morem je, stimulirati tisto česar še ni. Jasno postaja, da ordinira veliko diletantskih homeopatov, ki nimajo o homeopatiji pravih predstav. Poizkušajo tudi nesmiselne stvari. Seveda imajo pri neuspešnosti samo dokaz o nefunkcionalnosti nečesa, kar ne more funkcionirati, o uspešnosti metode pa to ne pove nič.
Naslednji temeljni princip homeopatije imenujemo simili fra milo, ki pove: Substance, ki v večjih količinah povzročajo določene bolezni, so v pravih dozah in pripravljene na pravi način primerne, da jih uporabimo kot zdravilo pri zdravljenju prav takih bolezni. To je razvoj ugotovitve, ki je bistveno starejša in jo poznamo že od Hipokrata in Paracelsusa, ki sta seveda vedela, da je za delovanje odločilnega pomena doza. Trdila sta že, da je vsako sredstvo, vsak strup v zelo majhnih količinah tudi zdravilo. Imela pa sta šele predstavo o nespecifičnem zdravilnem delovanju.
Samuel Hahnemann, oče homeopatije, je vse to sistematiziral po tem, ko je to slučajno ugotovil. Imel je malarijo in zdravil jo je s kininom in pri tem ugotovil, da zelo majhne doze kinina delujejo močneje kot večje količine, kjer gre resnično za substance. Stvar je sistematiziral in formuliral takole: Bolezen, ki jo lahko z določenim sredstvom ozdravimo odgovarja po sliki bolezni in vseh ugotovitvah kakšna ta bolezen je, tistemu pojavu, ki ga lahko izzovem tako, da dam nekomu večjo dozo zdravila. Seveda mora biti doziranje pravo, in zdravilo pravilno pripravljeno.
Metoda je preverjanje zdravila, ki ga vedno opravljamo na zdravem človeku ali živali. Hahnemann je na samem sebi preskusil šestdeset zdravil. Zapisal je absolutno vse izraze, vse


   19   20   21   22   23