Page 16 - ALTERNATIVNI NAČIN ZDRAVLJENJA
P. 16

kameninah in rastlinah, imamo pa jo pri živalih. Tudi človek je sposoben veselja in žalosti, ima strasti in nagone, ki pa jim ni prepuščen na milost in nemilost, temveč jih obvladuje iz svojega duha, ki predstavlja človekovo četrto telo. To je njegov jaz. Če govorimo o členih določenega telesa mislimo na to, da imamo pri živalih tri člene, tri telesa: minerale, to so substance kot osnova, potem imamo energijsko telo, ki mogoča karakterističen razvoj in imamo astralnost, duševnost. To so členi bitja žival. Členi bitja človek so substance, etersko telo, duševnost in njegov jaz, duh, zaradi katerega je človek za naravo odgovoren. Zaradi tega je človek krona stvarstva.
Pri naših domačih živalih si stvar poenostavimo, in sicer zato, ker so si živali med seboj v grupah zelo podobne. Če se pritožujemo, da je zaradi moderne reje stvar genetsko zelo osiromašena, me to kot terapevta izjemoma veseli. Opraviti imam s podobnimi kravami vsaj znotraj določene rase. Tudi pogoji pod katerimi te živali danes živijo so zelo primerljivi. Živali so danes bolj tip pretvorbe kot tip mesa. Tudi pogoji zaradi katerih pride do bolezni so zelo primerljivi. Pomanjkanje človeške pozornosti pri domačih živalih je razlog bolezni številka ena, napake pri krmi številka dve, napake pri pogojih v katerih živali živijo številka tri, napačna tehnika, tudi nesmiselni cilji reje. To so vse stvari, ki danes veljajo za vse živali določene grupe tako, da lahko pri izbiri zdravil do določene meje standardiziramo. Pri človeku to ni mogoče. Seveda tičijo v tem tudi nevarnosti, zato moramo biti vedno zelo pozorni.
Primer hipokalcemije. Lahko se gremo primitivno medicino in se zadovoljimo s tem, da v primeru hipokalcemije enostavno damo infuzijo. V akutnem slučaju bolezni moramo to tudi narediti. Samo po sebi razumljivo je, da moram faktično pomanjkanje substituirati. Toda nato moram razmišljati o tem, da je potrebno pri tem kmetu, v tej farmi nekaj spremeniti in modro bi bilo, delati fiziološko, na primer z vitaminom D ali drugimi primernimi hormoni, ki stimulirajo dajanje mineralov na razpolago. Toda vse


   14   15   16   17   18