Page 15 - ALTERNATIVNI NAČIN ZDRAVLJENJA
P. 15

po tem, to mi nikoli ne bo jasno. Jaz lahko šolam svoje zaznavanje in lahko se šolam, da bom z živaljo čutil, toda to mi je omogočeno samo do določene mere. Vedno pridem pri živalih do meja. Pri delu z živalmi je moj problem, da mnogih simptomov, podatkov za diagnozo, ne morem zajeti. Na drugi strani pa me žival ne bo nikoli nalagala. Zdravniki, ki delajo z ljudmi imajo pogosto problem ravno s tem, da jim pacient govori o boleznih, ki si jih sam zamišlja. Teh težav jaz nimam.
Temeljna razlika pri homeopatiji za človeka in homeopatiji za žival je seveda v stopnji razvoja, v razliki med človekom in živaljo. Pri živalih je tako, da je najvišji sloj bitja žival astralnost, ki je drug izraz za duševnost. Če si predstavljamo naravo je osnovni, najnižji nivo mineralni svet. Stopnja nad tem je rastlinski svet. Rastline nosijo v sebi mineralni svet, razen tega pa kot višjo obliko t.im. eterske energije, ki substance pozivajo k življenju. Mi govorimo o eterskem telesu, energetskem telesu sil ki oblikujejo življenje.
Naslednja stopnja v naravi je svet živali. Pri živalih najdemo večslojno telo, kjer predstavljajo najnižji sloj mineralne snovi, iz katerih je fizično telo narejeno, imamo etersko telo, ki omogoča, da te substance funkcionirajo, da se žival razvije in je sposobna reprodukcije. Nad tem, kot tretji sloj imamo pri živalih še duševnost ali astralnost, ki živalim omogoča, da doživljajo veselje, žalost, strasti in nagone in ustvarjajo odnose.
Pri človeku najdemo vse to, kar najdemo v živali. Najdemo mineralni svet, kot pri kameninah, rastlinah in živalih, pri človeku najdemo etersko telo, torej energetsko telo iz sil oblikovanja življenja, ki omogoča smiselno funkcioniranje fizičnega telesa, na podoben način kot se cvetlica razvije v določeno obliko, kot se določena žival razvije v določeno obliko in se reproducira. Povsod, kjer je to etersko telo prisotno, skrbi tudi za red v principu. Če se poškoduje rastlina, žival ali človek se to povsod zaraste z brazgotino. Pri človeku imamo tudi duševnost, ki je ni v


   13   14   15   16   17