Page 14 - ALTERNATIVNI NAČIN ZDRAVLJENJA
P. 14

pacientu kaže in najdem pri opisih zdravila točno tako sliko, kot jo izzove jemanje določenega strupa pri zdravem človeku. Če je to identično, je zdravilo idealno.
Najpogosteje je stvar težka. Pomagamo si tako, da simptome vrednotimo. Vseh simptomov ne smatramo za enako pomembne in homeopatija pri tem postopa drugače kot šolska medicina. Čimbolj obširna je določena diagnoza, tembolj pomembna je. Pri tem gremo iz širokega v ozko. Klasična šolska medicina kot jo danes predvsem poznamo, se ponavadi zažre in obvisi na enem simptomu in če moderna medicina pride na idejo, da ima pred seboj celega človeka, smemo pomisliti na to, da je dobra.
Pri homeopatiji je stvar drugačna. Tam si najprej pogledamo celega človeka in šele čisto na koncu rečemo: aha, v mleku imamo tudi bakterije. Karakteristična za homeopatijo pa je ta hierarhija od velikega k manjšemu in na koncu k posameznemu organu. In ravno to nam pomaga, da v kaos posameznih dejstev, ki jih ugotovimo kot diagnozo, vnesemo določen red. Če govorimo o homeopatiji moram povedati, da je razlika med homeopatijo kot jo prakticiramo pri ljudeh in homeopatijo, kot jo prakticiramo pri živalih.
Izhajati moram iz dejstva, da je tisto, kar je nadrejeno, pomembno za to, da najdem pravo zdravilo. Pri človeku moram ugotoviti, da je pri njem najpomembnejši njegov duh, njegov individualni JAZ. Homeopatija pri človeku zastopa stališče, da je vsaka bolezen pri človeku tako zelo individualen pojav, kot je individualen človek sam. Homeopatija ima v primerjavi s humano medicino prednosti, čeprav tudi obratna trditev marsikje drži.
Pri homeopatiji v veterini imamo preprostejšo situacijo. Moj problem pri živalih je, da živali ne morem vprašati kaj ji je. Lahko vprašam tistega, ki z živaljo dela, pogosto pa mi on ne pove vsega, kar bi jaz rad slišal. Določenih stvari pri živali ne morem nikoli ugotoviti. Kako se krava počuti, ko prežvekuje ali kratek čas


   12   13   14   15   16