Page 13 - ALTERNATIVNI NAČIN ZDRAVLJENJA
P. 13

človeku ustreza, da veliko miruje ali da se veliko giba, bi rad šel na sonce ali se bolje počuti v temnem prostoru. Vse, kar si lahko kot relevantno predstavljate. Stvari, ki so v zvezi z okoljem, s svetom, imenujemo modalitete določenega zdravila, kar pomeni katerim pogojem iz zunanjega sveta odgovarja slika, ki jo povzroči uživanje določenega strupa.
Pri človeku se razišče še več, in sicer tudi to, kako stvari delujejo pri določenem tipu človeka. Na primer, če imam v homeopatiji na razpolago sredstvo, ki se imenuje Pulsatilla, potem vem, da ga lahko uporabim samo pri ženskah, pri moških pa nikoli. V homeopatiji imamo opraviti s sredstvi, pri katerih je večja reakcija, kadar imam opravka z bledimi ljudmi. Imamo zdravilo, ki kolerika, ki v svojem normalnem življenju deluje zelo energično, spodbudi ravno na pravi način. Pri homeopatiji lahko členim tako daleč, da vem tudi kakšni so ljudje, ki najbolje reagirajo na to sredstvo. Vsota vseh pojavov, ki sem jih opisal in so evidentirani kot reakcija na določen strup, se imenuje slika zdravila.
Zelo pomembno sredstvo pri delu zdravnika, ki dela po tej metodi je knjiga, v kateri so zbrane slike določenega zdravila. Praviloma imamo tri aspekte, ki opisujejo delovanje nekega zdravila. Kot vidite, je homeopatija komplicirana metoda. Za uporabo homeopatskih zdravil je slika zdravila zelo pomembna. Pomembno je, da najdem za določeno bolezen pravo sredstvo. Najti moram vedno tisto sredstvo, ki povzroča prav tako, enako reakcijo. Če imam pacienta, ki kaže s svojo sliko bolezni določeno problematiko, je pravo zdravilo iz sestavine, ki bi povzročila prav tako sliko.
Z drugimi besedami, če imam pred seboj pacienta moram vse njegove probleme zajeti prav tako natančno, kot sem rekel, da je potrebno zajeti reakcije zdravega telesa pri jemanju določenega strupa, kar sem strnil pod pojem slika zdravila. Idealna slika pri homeopatiji je, da imam široko razčlenjeno sliko bolezni ki se pri


   11   12   13   14   15