Page 11 - ALTERNATIVNI NAČIN ZDRAVLJENJA
P. 11

mineralni svet pa so naši pra- pra-starši. Toda vsi imajo še nekaj opraviti z nami, čeprav zelo oddaljeno. V svojem telesu človek vse to nosi; nosi procese ognja in procese odmiranja. In čisto glede na to, na kaj želim delovati, bom v homeopatiji vzel ali preparat iz živali ali preparat iz mineralnega sveta. Če vzamem človeka in žival, lahko govorim o tem, iz kakšnih delov je sestavljen. Saj veste, kako je sestavljen človek: fizično telo, etersko telo, astralno telo in duh. In s preparati iz različnih kraljestev narave lahko delujem na določeno od teh teles v človeku.
Če hočemo zapustiti to materialno razmišljanje in si poskušamo predočiti nematerialno razmišljanje, bomo homeopatijo lahko razumeli. Tako razmišljanje je temeljni pogoj za razumevanje homeopatije. Če obratno bolezen razumemo tako, da za nastanek bolezni v telesu niso merodajni materialni deficiti, temveč tokovi energij, ki sem jih prej obravnaval pri akupunkturi ali da so razlog bolezni določene sile življenja, ki se manifestirajo v določenih organih oziroma, da gre za moteno harmonijo sodelovanja med organi, razumemo temelje delovanja homeopatije.
S stališča takega razumevanja bolezni bi lahko rekli, da je zdravje stanje, v katerem mora biti zdravo tako fizično telo, kot morajo nemoteno potekati vsi fiziološki procesi, pa tudi psihično počutje mora biti v redu. Vsako homeopatsko zdravilo moramo razumeti tako kompleksno. Vedno gre za to, kako sredstvo deluje na vseh teh različnih nivojih. Zdravje, bolezen in ozdravitev vedno pojmujemo v zvezi s celim organizmom. Homeopatija želi povzročiti, da organizem, ki ni več v redu, najde pot k samoozdravitvi.
Temeljni princip pri homeopatiji je princip podobnega. Velja, da določeno sredstvo, ki v določeni koncentraciji predstavlja strup, v drugačni koncentraciji lahko uporabimo kot zdravilo. Ta princip je v bistvu starejši kot je homeopatija, kot jo je utemeljil Hahnemann. Ta princip lahko zasledujemo tja do Paracelsusa in Hipokrata. Ta dva sta trdila, da je delovanje odvisno od količine


   9   10   11   12   13