Page 9 - ANTROPOZOFSKA MEDICINA V MOJIH OČEH
P. 9

To je to kar sem vam imela danes namen povedati.
Odgovor na vprašanje: Klavir je dosti materialen in pomaga, da se Jaz bolje inkarnira. Ljudje se rojevamo z različnimi nameni in načrti za naše življenje.
Odgovor na vprašanje:Nekemu bitju je morda smisel neke reinkarnacije zelo zgodnja smrt In se potem takoj vrne v duhovni svet. Mogoče je imel otrok v svojem načrtu samo še to.
Odgovor na vprašanje: V antropozofski medicini uporabljamo samo decimalne potence do D30. Prava antropozofska zdravila Doroni, kot jih je imenoval Rudolf Steiner, se razlikujejo od drugih homeopatskih zdravil. Če primerjamo običajna zdravila, zdravila antropozofske medicine in zdravila, kot jih daje homeopatija, lahko rečemo, da je to, kar predpiše običajni zdravnik, nekaj, kar hoče opraviti za pacienta vse delo v zvezi s premagovanjem bolezni. To je primerljivo s tem, da otroku naredimo njegovo domačo nalogo. Homeopatska zdravila najprej pacienta dodatno malo porinejo v bolezen. V antropozofski medicini posredujemo z našimi zdravili bolniku nekakšno sliko zdravja. So slika zdravega telesa. V kardiodoronu so, na primer, zastopane tri rastline, ki jih v duhu Steinerjeve tridelnosti človeka prištevamo k zgornjemu, srednjemu in spodnjemu človeku. Človeku posredujejo sliko zdravja in kažejo ozdravitvi pravo pot. V antropozofiji ne uporabljamo visokih potenc, ker menimo, da znajo spremeniti tudi karmo. Antropozofska medicina vedno lahko pomaga. Nimamo čarobne paličice. Naš pristop do bolezni je popolnoma drugačen kakor je pri šolski medicini. Tudi če je pacient zbolel za najtežjo boleznijo, bo z našimi zdravili kvalitetneje živel in se tudi bolje počutil. Življenje lahko v vsakem primeru podaljšamo več kot šolska medicina. Nihče pa ne more trditi, da lahko prav vse pozdravi.
Odgovor na vprašanje: Imamo razne vrste sanj. Niso vse sanje odraz sporočila iz duhovnega sveta. Določene sanje lahko


   6   7   8   9   10