Page 8 - ANTROPOZOFSKA MEDICINA V MOJIH OČEH
P. 8

ozdravljenja. V antropozofiji govorimo o ljubezni, resnici in svobodi. Za uresničenje človeka moramo stremeti k temu, da so naša realnost.
Če gremo zdaj na peti krak naše zvezde, potem je to duhovna ali spiritualna orientacija človeka. Mi in naše zdravje smo odvisni od duhovne orientiranosti. To je lahko krščanstvo, to je lahko islam, antropozofija, lahko je tudi materializem, če se na primer angažiramo za nekaj materialnega kot denimo za društvo ribičev, ne pa za sebe, za nakupovanje. Pomembno je, da imamo smisel svojega življenja zunaj nas. Pomembno je, da so drugi za nas pomembnejši, kot smo sami sebi. Danes smatramo, da je materializem eden od razlogov depresij, ki se v svetu širijo, materializem pa razlog dehumanizacije, ki postaja povsod vidna.
Še besedo o salutogenezi. Salutogeneza, skrb za zdravje, je nekaj, pri čemer je duhovna orientiranost človeka izjemno pomembna. V običajni, šolski medicini, govorimo o patogenezi. Običajna medicina se orientira vedno po boleznih, po tistem, kar je že zdravje izgubilo. Pri antropozofiji, pri salutogenezi, gre za orientiranost na zdravo. Gledamo in pazimo na zdravo. Pri antropozofski medicini si zdravnik ogleda vseh pet nivojev pacienta in začenja zdravljenje glede na to, na kateri strani najde problem.
Antropozofska medicina je prisotna v 60 deželah sveta. V Švici in Nemčiji je integrirana v zdravstveni sistem. Antropozofskih zdravnikov je veliko. IPMT se imenuje dodatno šolanje zdravnikov antropozofske medicine in se opravlja v mnogih deželah. Midva prihajava iz Vršca kjer teče IPMT šolanje za antropozofsko specializacijo že tretje leto. Naša tema, ki jo obravnavamo sedaj, je onkologija in psihoterapija. IPMT izobraževanja se pri nas udeležujejo zdravniki, študenti medicine pa tudi zdravstveno osebje. Prisostvuje lahko tudi vsak, ki z medicino neposredno nima opravka in želi preprosto delati na sebi.


   6   7   8   9   10