Page 2 - ANTROPOZOFSKA MEDICINA V MOJIH OČEH
P. 2

energij. Desno roko lahko označimo z A, kar naj pomeni astralnost ali duševnost človeka, levo roko pa z I, kar naj označi njegovo duhovno komponento, njegov JAZ. Zgornja konica naj predstavlja glavo, označimo jo s črko S, ki naj predstavlja človekov odnos do duhovnega sveta.
Pet nivojev na katerih se bolezen lahko pojavi in pet nivojev na katerih bolezni zdravimo. Če začnem pri fizičnem telesu človeka, boleznih in zdravljenju lahko rečem, da dobijo otroci, ki svoje fizično telo in imunski sistem vsaj do 7. leta še razvijajo, v antropozofski medicini antibiotike in sredstva za zbijanje temperature le v izjemnih primerih. Kar se cepljenja otrok tiče se ocenjuje individualno ali otrok kakšno cepivo res potrebuje in če menimo, da ga res potrebuje, ga dobi šele po prvem letu starosti. Že od osemdesetih let prejšnjega stoletja vemo, da ima povišana temperatura in aktivnost otroka opraviti z oblikovanjem imunskega sistema. Torej, jo praviloma ne zbijamo. Bakterije in virusi pri 39°C telesne temperature tudi odmro. Dobra terapija infekcije je v naših očeh podpiranje lastnih obrambnih moči bolnika. Ta je boljša kot pet zdravljenj z antibiotiki. Če se neka bolezen dobro pozdravi se ne bo ponovila. Infekcije, ki se sanirajo z dajanjem zdravil za zbijanje temperature, imajo za posledico lahko razvoj kroničnih bolezni. Rudolf Steiner je govoril o epigenetiki. Zunanje okolje in tako tudi načini zdravljenja, vplivajo na naše fizično telo, spreminjajo ga in spremembe so dedne. To je danes tudi znanstveno dokazano. Za dobro zdravje na fizičnem nivoju, je potrebno voditi računa o okoljskih vplivih, torej tudi o načinih zdravljenja. Načini zdravljenja so izjemno pomembni. Pa tudi drugi faktorji. Rudolf Steiner je utemeljil waldorfsko pedagogiko in tudi veliko govoril o pozitivnem vplivu te pedagogike na zdravje otrok. Za fizično zdravje otrok ni vseeno, katero šolo obiskujejo. Otroci, ki se razvijajo v vseh svojih dvanajstih čutilih v ljubezni in v veselju, živijo dolgo in živijo zdravo. Na zdravje močno vpliva tudi prehrana. Samo biološko-dinamična živila zdravje krepijo. Fizično telo krepi tudi


   1   2   3   4   5