ANTROPOZOFSKA MEDICINA V MOJIH OČEH
P. 1

ANTROPOZOFSKA MEDICINA V MOJIH OČEH
Dr. Ljubica Petrov Ljubljana, april 2015
Dober večer in dobrodošli.
Moje ime je Marija Ljubica Petrov. Sem mati treh hčera in delam že 17 let na Norveškem kot družinski zdravnik. Odraščala sem na Švedskem in tam tudi študirala medicino. Z antropozofsko medicino se ukvarjam zadnjih 10 let. Antropozofijo sem študirala v Jerni na Švedskem in v Dornachu v Švici. Z njo sem se začela ukvarjati zaradi otrok, ki so obiskovali antropozofski otroški vrtec in zaradi moža, ki je antropozofijo poznal.
Z antropozofijo se je odprl za mene nov svet in mnoge stvari, na katere na fakulteti nisem dobila odgovorov, so se mi z antropozofijo nekako razodele. Antropozofska medicina temelji na šolski medicini, je pa tudi celota za sebe. Za zdravnike pa tudi kogarkoli sicer, ki bi se hotel nečesa zelo hitro naučiti, antropozofija ni. Pravzaprav je antropozofija nekaj, kar se človek, ko jo spozna, uči vse življenje. Antropozofijo je utemeljil dr. Rudolf Steiner, znanstvenik, ki je imel globoke uvide v duhovni svet in celotno človeško naravo. Antropozofsko medicino je utemeljil skupaj z dr. Ito Wegman.
V antropozofski medicini vidimo pri človeku, od katerega izhajamo, pet nivojev, od katerih je odvisno njegovo zdravje. Pet nivojev je, na katerih se bolezen lahko pojavi in pet nivojev je, na katerih bolezni zdravimo. Paracelsus, zdravitelj srednjega veka, je predstavil človeka, kot pentagram, nekako kot cvet, ki pripada nebu in zemlji. Naša predstava človeka, bolezni in ozdravitve je temu blizu.
Narišem pentagram, peterokrako zvezdo in označim konice s petimi črkami. Spodaj desno, kjer si predstavljamo desno nogo človeka, je F, kot oznaka za fizično telo. Drugo nogo spodaj levo, označimo z ET, kot oznako za etrsko telo ali telo življenjskih


   1   2   3   4   5