Page 91 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 91

ekaj izjemnega. Delo mravelj je zelo terialov. Da se v gozdu tisto, kar pade na tla, ri zahvaliti mravljam. Mravljišča je treba ujejo. Za ekološko funkcijo gozdov je  mravljinčjo kislino se delovanje mravelj deli po površju vse Zemlje.
ina, ta strup na človeka. V nasprotju z  s povišano temperaturo kot občutkom avilo proti artrozi in putiki, kjer ima človek  v obliki kapljic ali kot kremo. Tako imamo e, kar je v nas postalo preveč zemeljsko; nem zemeljske in sorodne s svetlobo in v strup je posebno agresiven in zanimivo je, likovanju brazgotin, in sicer kot kremo.
je že zaradi tega zanimivo bitje. Njen strup o potenciran, zelo razredčen predstavlja rupe pajkov, kot je Aranea diadena,  proti povečani aktivnosti. Hiperaktivnost je  se umiriti, vedno se trzajoče gibajo. Za up pajkov. Zanimiv je še strup klopotače ali  ime je kirikikus, kar pomeni strah zbujajočo. tna sposobnost hrbtenice. Kača je tako naprej samo z gibljivostjo svoje hrbtenice. iner predpisal ravno preparat iz kobre. In to ročju res specialist. Nobena druga žival ni ko različne načine kot kača.
 s področja živalskega sveta. V takih i in ne v koncentrirani obliki, temveč v šati snovi, ki jo iz neke živali dobimo, temveč  izraza. In iz snovi lahko dobimo energije s e in o tem ne bom posebej govoril.
aj ne moremo obravnavati, so farmacevtski stance te sile izvleči, kar lahko pomeni, da eka sprejemljive, uporabne in da jih lahko esi, povezani s toploto in gibanjem. In k  Samuel Hahnemann je imel debelo knjigo,
45


   89   90   91   92   93