Page 87 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 87

duševnosti vitalnost zmanjša. Samo pri ar izgubi rep in zrasel mu bo nov. Deževnika ov bo lahko zrasel. Pri živalih najdemo le še  kot pri rastlini in samo pri nižje razvitih živalih. na tem vidimo pri rastlinah višjo vitalnost kot  pri njem vitalnost upada tudi v primerjavi z ševnosti in duha. Je veliko bolj občutljiv kot ličnih bolezni je pri človeku. V svetu živali organi, izoblikovani pri človeku, in sicer ojo duhovnost.
i jih dobimo iz živalskega sveta, namreč na  so med živalmi specialisti. Če omenim  najbolj izoblikovano prebavo in presnovo. snove. Če si zamislite, kako zapleteno je  želodce. V primerjavi s tem je človeška rebujemo zdravila za naša jetra, žolč, ke, lahko izhajamo iz spoznanja, da ti organi ot pri človeku. Govedo je v največji meri nov goveda zato lahko delamo preparate,  vzgled za naše, človeške organe. Če je olno delovati, mu lahko damo s en vzgled, kako naj deluje, in tako ake preparate iz organov izdelujemo iz jeter, ta najbolj izoblikovano presnovo. Za srce in  dobro izoblikovala svoj ritmični sistem. damo, kako si znajo urediti življenje, da se m, da so zveri. Pri zvereh je zanimiva nutku, ko na primer mačka plane na ptiča  popolnoma sproščenega lenarjenja,  to sodi skupaj. Tako kot mačka v udobju m trenutku plane na drugo žival z največjo zočnost in aktivnost in popolno popuščanje. li srce iz mačke. Žival za presnovo je ? Obstaja cela vrsta preparatov za hipofizo in epifizo. Rudolf Steiner jih je veliko jvišji organ, ki uravnava vso presnovo,
43


   85   86   87   88   89