Page 8 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 8

Zgodovinski razvoj medicine
Spoštovani slovenski prijatelji
Obljubil sem predavanje o antropozofski rečem. O tem lahko govorimo iz različnihrazvoj medicine, poglejmo, kje danes smpridobili in kaj nam še manjka za medicinZgodovina medicine se izgublja v davnihV zunanjem svetu se je o tem, kar se je v da so v egipčanskih misterijih, v templjih bjim je prikazala boginja Izis in že samo doozdravljenja. Tudi pri grški medicini, ki je ozdravljenje povezano z božjim. Ena izmedHiron, ki je imel pozneje Eskulapa za svojepovsem v bližini bogov, nekako nad ljudmljudje, ki so bili bolni, so začeli hoditi k zdraZanimivo je, da so zdravitelji obenem oprpripravljali zdravila. To je veljalo tja do Pav glavnem še izdeloval sam. V grški medismisel bolezni takole: v človeku imamo štje človek zdrav, če so si sovražni, če mešanauk o sokovih se je ohranil tja do 19. stoliz našega znanja ne moremo kar tako idekar so označevali s črnim žolčem. Kaj najznanosti, naravoslovja še vedno ni povserimskih zdravnikov in je prav tako gradil nnauk o temperamentih, ki ga lahko povsekaterem nekako prevladuje sluz, po tempospredju kri, je sangvinik; od tod tudi ime žolč, je kolerik, tisti pa, pri katerem prevlačrni žolč.
Grški zdravniki se pacientov nis________________________________________To je bilo nekaj predstav iz grške medicin


   6   7   8   9   10