Page 75 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 75

ih ekstremnih diet.
lno hrano dobro prenašate. Če imate ično, je to gotovo prednost. Veliko r doživljajo v praksi, da mnogi pacienti če imamo človeka, ki ima dobro prebavo, hteva veliko sil. Kuhano hrano organizem obro, če se mora organizem angažirati, . Če je organizem preveč obremenjen, se je dobro prehranjevati pestro in biološko- dovita paleta različnih žit pri bio-dinamiki je lo za multipleks sklerozo?
nogimi leti. Pri tem igra zelo veliko vlogo kšni meri se bolezen s tem obvlada, je pri  tem področju ravno s temi zdravili že kar nika.
bradavic:
ne je krvavi mleček. Svež sok je oranžne šijo. Posebej spomladi. Tudi thujo (klek), ti bradavicam. Pri teh bradavicah se rado dujejo zgodbe kot na primer: dobil je ca je neke vrste prevelika aktivnost etrskega __________________________________________
a možnost zdravljenja. ________________________________
novmi, ki delujejo kot zdravilo. To so druge  Grki so pod besedo "dieta" razumeli več kot čin življenja. Sem sodi nekaj, kar z o, namreč da je zdravje vprašanje ritma. e tako, da ljudje zaradi svoje usode ne enik, ki ima vsak večer koncerte in prihaja  dveh leže. Takemu glasbeniku človek težko . On tega ne more uskladiti s svojim  od ritmičnega življenja korist.
a moramo vsak dan spati, jesti. ob istem ahko izravna, toda stalna aritmija bo vse a posebej pomembna, je prebava. Mnogi o to obvladajo, če jim bo uspelo, da ob
37


   73   74   75   76   77