Page 68 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 68

Steinerja vemo, da je "jaz" takrat še okolitri leta pride do prvega ločevanja otrokareče jaz. V pedagogiki je nato zelo zanimstarosti, ko imamo spet opraviti z nekim n"jazom". Otrok je v tistem času nezaupljiv štirinajstega leta, ko otrok zelo težko prenv tretjem razdobju sedmih let, do enaindvsamostojen način razmišljanja. In ker je tobila v prejšnjem času volilna pravica z ensposoben razsoje. Lahko bi rekli, da potrepoveže z ostalimi nivoji v sebi. V principu Vzemite primer, ko niste pozorni in se natosedaj sploh navzoč. In morate si priznati: pomeni duhovna navzočnost, prisotnost tudi kot odrasli ne. Vedno je potrebna nesedim, sanjam, nisem dovolj buden in bi mnavzočnost duha lahko opazite. Sami stevajeni, ne veste, kaj je, in opazujete, kakopreveč budni. Z vsemi čutili skušate doumrazvilo. Dokler vam ni jasno, kaj je, ste neknekaj opazujete, svojo pozornost usmeriteiščete, gledate, kje je. Pri tem ste popolnnobene nevarnosti, ko vam gre dobro, konavzoč. Lahko bi rekli: čimbolj buden je čokrog njega dogaja, tem bolj je inkarniranekaj udarite, izgubite ravnotežje, spotakznak za odsotnost duha.
Odgovor na vprašanje: Kdaj v zgodovini To je pomembno vprašanje. Rudolf Steineje povezana. V stanju starega Saturna, psamo en edini element toplote. In takrat telesa. To je najstarejši člen, ki ga imamo zgosti v zrak. To stanje se imenuje stanje szadolžena za razvoj, tako kot so troni obdduhovi modrosti človeku njegovo etrsko tzraka se zgosti v vodo. Imamo stanje starPotem pride zadnje stanje, stanje Zemlje.današnje Zemlje in človek dobi svoj "jaz". prvi stopnji toplota, ki je bilo zrak v času sLune. To fizično telo se v času stvarjenja Zsedaj kot fizično telo poznamo. Najstarejščvrstega, fizično vidnega. In tako imamo


   66   67   68   69   70