Page 50 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 50

V rastlini imamo neke vrste nasprotje. Na od zgoraj navzdol pa delujejo astralne silodkrijemo v čudoviti sliki, kadar opazujemse čutijo pritegnjene k cvetu. Ne pozabiteboste odkrili, da se čmrlji ali čebele kot opžuželke letijo nad cvetjem in nabirajo svoastralne, živalske sile povezujejo s cvetjemtudi na območju listov. Tipična pa je zvezmnogih oblikah cvetja lahko odkrijemo, dpomislite na zajčke. Imajo tako obliko cvenarejeni so za čmrlje. Mnoge vrste rastlin če imate slučajno to srečo, da najdete trtravnikom poletavajo metulji, lahko odkriastralnost, ki se v cvetu srečuje z eterično________________________________________Pomen grenil za človeka
________________________________________Do česa prihaja, kadar astralne sile delujegrenila, na primer encijan ali pelin. To staopazovati, kako delujeta na človeka. Rudetrsko telo pripravljeno za sprejem astralnbolezenskim stanjem, kjer astralno telo noetrsko telo z njimi bolj odpremo za astralnprežela fizičnega telesa, se ne izraža dovPredstavljajmo si, da življenjskih procesovče se naša duša ne zanima za hrano, čebitje z dušo razvijamo zanimanje za hranoČe ni naključje, je to znak, da astralno tetelesom življenja. Na primer bolezenska slzanima. Kako lahko apetit spodbudimo?sladke stvari, toda moramo jih k temu sponekaj grenkega, na primer encijan ali pespodbudimo apetit. Tako astralno telo mterapevtsko pomembna stvar. Ves prebamora razvijati zanimanje za hrano, sicer nodnosa do hrane te ne moremo dobro ukar je tako proti pripravljenosti naše dušeodnos človekove duševnosti do hrane pogrenila lahko pomagajo. Imajo velik pom______________________________


   48   49   50   51   52