Page 47 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 47

i neposredno do izraza v našem dihanju. eši tudi dihanje in nobenega stanja strahu t živi na valovih dihanja. In če pomislimo na idualnost, lahko ugotovimo, da je imnega odnosa do nekega drugega šenj vemo, da kot duhovna bitja živimo od  vedno dobro topli. To toploto lahko s tem, da se gibljemo, da prenesemo r spodbudimo toplotne procese pretvorbe. hovni element, prek elementa zrak  sožitje naših štirih delov telesa s štirimi __________________________________________
__________________________________________
vezi s štiridelnostjo človeka. Obdani smo z enujemo minerali. Imamo bitja, ki imajo ja. To so rastline. In obdani smo z bitji, ki šo. To so živali. In razen tega smo obdani z je prežeto z življenjem, duševnostjo in lnosti najdemo tudi svet, ki je pod nami. še, rastline na posebno intenziven način jujejo na fizičnost. Potemtakem vidimo, da je uh spustil do ravni, na kateri se je povezal z materijo. Ostal je v duhovni sferi. Pri rastlini v njej. Pri mineralu pa se s snovjo niti a. Edino bitje pri katerem se je duh spustil v e človek.
stemu živčevja in čutil zunaj fizičnega, da ne dročju pretvorbe je ta "jaz" na neki način še o bitje tudi v človeku ni povsem prisotno. č samo v fizični svet poslana reprezentanca. za". "Jaz" se je organiziral v fizičnem telesu, je iner pravi: "Človek je duh. Svet duhov je v, saj vidimo, da človeka sploh ne bi bilo, če , tja do fizičnega. Če bi bila povezana i imeli pred seboj žival. In če prežema fizično  imamo fizično telo sámo, je pred nami __________________________________________
23


   45   46   47   48   49