Page 43 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 43

odih, jeziki in tako naprej. Kot duhovno duha, kar še ni znanost o duhu. To je Rudolf l zanesljive izpovedi o etrskem telesu, o čju duha, "jaza". To so nadčutna dejstva.  fizičnem telesu, ki ni truplo, srečujejo  telo potrebuje, da nas lahko sreča. _________________________________________
_________________________________________
nega telesa, duša pa je njegov arhitekt. a je duh, "jaz" v tem templju človeka? On je o, stavbo želi imeti. In kaj je na koncu eni material. To so opeka, beton. Brez aterial, in brez arhitekta, ki vnese li v to hišo, to fizično telo sploh ne more tku, ko se etrsko telo, duša in duh umaknejo,  medicine. Rudolf Steiner je v tečajih za ezne odnose fizičnega, etrskega, astralnega no celostno pedagogiko, razširjeno celostno vo. S tem imamo dodaten vidik za razširjeno vamo.
nosti fizičnega telesa in da smo v tej pomaga človeka razumeti. Pazite, da se st od tridelnosti človeka? Povsem jasno je. no telo, seveda prežeto z etrskim telesom, pa je fizično telo kot najbolj spodnji del ko živi štiridelno človeško bitje v fizičnem ane področje živčevja in čutil, v kakšnem in? Vidimo, da nastane sistem živčevja in , etrsko telo, astralno telo in "jaz". V sistemu di tega imamo kot karakteristiko v področju je sistem pretvorbe in okončin. Tu so fizično u"; človeški "jaz" proti trem členom: rbi in okončinah učinkujejo fizično, etrsko in veški "jaz". V zgornjem človeku se posebej trsko telo, duševnost in "jaz" neke vrste . V spodnjem telesu so fizično, astralno, ". V sistemu živčevja in čutil je fizično telo na sa. V pretvorbi je ravno obratno: tri spodnja nasproti človeškemu "jazu" kot najvišji  sistemu človeka? Tam stojita na en strani
21


   41   42   43   44   45