Page 42 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 42

primer poezijo, zgodovino, naukom o narznanost označujejo dosežke človeškega Steiner dal z antropozofijo. On je lahko daduševnem ali astralnem telesu in o podroČudovita stvar je, da nas v vsakem živemduhovnost, duša in etrsko telo; kar fizično________________________________________Temelji celostne medicine
________________________________________Etrsko telo je mojster, graditelj našega fizičMojstru daje naloge, kako naj gradi. Kaj plastnik in lastnik pove arhitektu kakšno telkoncev fizično telo? Fizično telo je gradbmojstra, ki vgradi življenje v ta gradbeni mduševnost, in brez lastnika, duha, ki se vseobstajati. To je popolnoma jasno. V trenufizično telo razpade. To je temelj celostnezdravnike pa tudi učitelje pojasnil posamtelesa in "jaza". S tem je omogočil razširjemedicino in razširjeno celostno poljedelstmedicino, ki jo lahko na tej bazi obravnaSpomnil bi vas, da smo že govorili o trideltridelnosti odkrili čudovito orodje, ki nam stvari ne pomešajo. Kako se loči štiridelnoPri tridelnosti imamo pred seboj samo fizičduševnostjo in duhom, pri štiridelni delitvi človeka. Lahko bi si zastavili vprašanje, katelesu, deljenem na tri dele, ali kako nastodnosu je do sistema pretvorbe in okonččutil s tem, da si stojijo nasproti fizično teloživčevja in čutil dominira fizično telo. Zaraglave mir, trdoto, hlad. In nasprotje tega telo, etrsko telo, astralno telo nasproti "jazfizičnemu, etrskemu, astralnemu. V pretvoastralno telo, posebej pa se uveljavlja člouveljavlja fizično telo, medtem ko imajo esvobodo, neodvisnost od fizičnega telesaetrsko telo, vsi na eni strani, nasproti "jazueni strani, na drugi pa vsa nadčutna teletelesa – fizično, etrsko in astralno – stojijo instanci. Kako pa je v sredini, v ritmičnem


   40   41   42   43   44