Page 41 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 41

lo ostane samo.
pustijo duša, duh in tudi telo življenja? To  življenje ga sploh ne zaznavamo. Ko stopi dno fizično telo, prežeto s telesom življenja, lesom zgodi, ko je enkrat sámo, ko so ga ačne razpadati, in sicer različno hitro. Meso zično telo ne more niti en dan ostati v l razkroj. Pri tem vidimo nekaj pretresljivega: biti spravljeno v fizičnem telesu. Fizično telo blike niti svojega življenja. Ves človek avno za naša čutila, kar imamo iz snovi ekove narave.
slovno, se moramo res vprašati, s čim se , kar je mogoče meriti, tehtati, šteti oziroma  s tistim, kar se nanaša na fizično telo. Niti nega telesa ali duše, niti duha znanost lo je tisto, kar s čutili lahko zaznamo, pri raviti z nečem, česar ne moremo s čutili poznati vsega človeka, ne potrebujemo le mo duhovno znanost. __________________________________________
vno znanost
__________________________________________
 je to duhovno znanost utemeljil. Kako je bilo  z nadčutnimi sposobnostmi, kar bi lahko za Zahod popolnoma nenavadno, na , kot Indija, Tibet, so vedno živeli ljudje, ki so sebnosti niso mogle razviti znanosti o jprej razviti sposobnost razmišljanja.  bili misleci. Svoje nadčutne sposobnosti niso teinerju omogočila, da k svojim nanstveno sposobnost razmišljanja. Ker je  lahko ukvarjal tudi z vsebinami svoje hko analiziral, o njej razmišljal. In tako je i še ne more biti temelj znanosti. Tudi za azna s čutili, doume z razmišljanjem. Tako o biti nadčutne zaznave prežete z mislimi, ablja v povezavi s človeškim dosežki, na
20


   39   40   41   42   43