Page 38 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 38

posebno ponoči. Tisto, kar je nosilec našerazgradnje, povzroča razgradnjo v času, samozavest, zavest o samem sebi. Rečemsamozavesti ponoči očitno ni vezan na tezbudimo in se zavest in samozavest spet pzaznavamo svet okoli sebe in samega seprebujanjem se začne razgradnja. S trenu________________________________________Fizično telo, etrsko telo, duša, d________________________________________Lahko bi tudi rekli, da je zavest stvar dušenaša duša in duh telo zapustita, se življenuporabimo drug izraz – etrsko telo. Je tistokar vodi izgradnjo našega telesa, kar pomEtrsko telo oživlja fizično telo. Naša duša jsamozavesti.
Slika 3
Človek je štirislojno bitje. Spanje je stanje,ločijo na nižje in višje. V spanju gresta dušin duh z etrskim in fizičnim telesom povezanaravo lahko tudi drugače analiziramo. Tfizičnega telesa, pri budni zavesti pa se pvajeni. Vemo, da je naše življenje ponočinič ne vemo. Podnevi pa se naše življenjeSledi še druga analiza glede na večplastoblikujejo življenje, etrsko telo, ves čas živčlovek umre, ne ločita – kot vsako noč – torej tisto, kar imenujemo princip življenja


   36   37   38   39   40